twitter instagram YouTube

2019-07-08
Zajęcia w Świetlicy podwórkowej

Zajęcia w Świetlicy podwórkowej

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus zaprasza do kreatywnego spędzenia czasu podczas Świetlicy podwórkowej.

W najbliższy wtorek 9 lipca na placu zabaw przy ulicy Średniej i Grodzkiej uczestnicy tworzyć będą kreatywne przedmioty z guzików, kamyków oraz wielu innych materiałów.

Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w godzinach 16:00–20:00.

Zajęcia skierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również dla ich rodziców i opiekunów.

Celem projektu jest wychowanie młodych ludzi poprzez pracę w małych grupach, w ramach wszechstronnego programu. Ważnym elementem projektu jest także nauka przez doświadczenie.

Każda świetlica to mniej więcej od 15 do 20 uczestników, którzy będą mieli zorganizowany czas w ramach zajęć pozadomowych i pozalekcyjnych. Istotą świetlic podwórkowych jest to, że ona nie jest przypisana do danego miejsca i przygotowana jest tak, by zorganizować dzieciom i młodzieży ich wolny czas. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na dobre poznanie uczestników i właściwie zdiagnozowanie w jakim obszarze rozwoju kompetencji społecznych potrzebują wsparcia.

Projekt współfinansowany jest przez Miasto Leszno.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas