twitter instagram YouTube

2020-11-05
Zamówienia kompozytorskie

Zamówienia kompozytorskie

Celem programu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: zamówienie i prawykonanie dzieła dla kategorii dzieł A-G.

Zadanie nr 2: zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł A-F.

Zadanie nr 3: zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł G.

Zadanie nr 4: zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł A-F.

Zadanie nr 5: zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł G.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • państwowe instytucje kultury;
  • samorządowe instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • uczelnie artystyczne;
  • publiczne szkoły artystyczne;
  • niepubliczne szkoły artystyczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Od 10 000 zł do 224 000 zł (w zależności od kategorii, więcej informacji w regulaminie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 887 024 118,  oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie3 .

KONTAKT:

Instytut Muzyki i Tańca

Fredry 8,

00-097 Warszawa

Informacje dotyczące programu:

Aleksandra Żemła aleksandra.zemla@imit.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas