twitter instagram YouTube

2020-01-16
Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo - konkurs Ministra Sportu

Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo - konkurs Ministra Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.

CEL KONKURSU:

Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w szkołach lub oddziałach sportowych oraz kadrach narodowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo. Ponadto program ma zapewnić młodzieży uzdolnionej sportowo optymalne warunki startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zimowych, halowych i letnich sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych ujętych w Systemie Sportu Młodzieżowego – Regulaminie Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania związane:

·         ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików obejmujące następujące działania:

− szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na stronie Ministerstwa Sportu- tutaj;

− Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

·         ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na stronie Ministerstwa Sportu - tutaj;.

·         z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich, obejmujące w szczególności:

− wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,

− zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

− przeprowadzenie zawodów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot, który zawarł na 2020 rok umowę z właściwym organem samorządu województwa, na realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej lub który został wskazany w uchwale właściwego organu samorządu województwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 39 825 000 złotych, z czego na organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kwotę 7 000 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas