twitter instagram YouTube

2020-10-08
Zdrowo jem, więcej wiem

Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

FUNDATOR:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego. Zespoły, złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział. Projekt jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela. W przypadku grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem. Zespół może składać się maksymalnie z 40 uczniów. Jedną szkołę/przedszkole może reprezentować dowolna liczba Zespołów. Projekt jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: Zerówki i klasy I, Klasy II-III. Do danej kategorii może zgłosić się Zespół złożony z uczniów odpowiadających jej wiekowo lub młodszych, a także zespół złożony z uczniów szkół specjalnych niezależnie od ich wieku. W każdym etapie jest do zrealizowania 5 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy oraz promocja danego tematu wśród rodziców i społeczności szkoły/przedszkola. Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 5 zadań. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać przedszkola i szkoły podstawowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Pula nagród w Projekcie wynosi 30 000 zł;
- nagrody główne w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z najwyższą punktacją za dany etap oraz Grand Prix, w każdej kategorii.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Rejestracja Zespołów trwa do:
- 19 października 2020 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu jesienno-zimowego;
- 1 lutego 2021 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu wiosennego.
Rejestracji, za pośrednictwem strony konkursu http://zdrowojem.fundacjabos.pl/ , powinien dokonać nauczyciel („Opiekun”), który będzie następnie realizował zadania z Zespołem.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 664 495 544 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu http://zdrowojem.fundacjabos.pl/  .

KONTAKT:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Żelazna 32 00-832 Warszawa
Tel.: 507 006 579
E:mail: biuro@fundacjabos.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas