twitter instagram YouTube

2020-08-26
Zgłoszenia

Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje kultury, spółki i jednostki miejskie, placówki oświatowe, firmy, a także grupy zaangażowane społecznie do wzięcia udziału w VI edycji Aktywnego Obywatelskiego Leszna.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a) pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b) pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl

c) dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2020 roku.

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas