twitter instagram YouTube

2018-08-03
Zgłoszenia na Aktywne Obywatelskie Leszno do 10 sierpnia!

Zgłoszenia na Aktywne Obywatelskie Leszno do 10 sierpnia!

W związku z wieloma Waszymi prośbami oraz okresem urlopowym, informujemy, iż zgłoszenia do tegorocznej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zostały przedłużone do 10 sierpnia.

Podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna organizowanego w dniach od 15 do 23 września zaplanowano następujące wydarzenia:

·         15 września, godzina 12:00- 16:00 Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm i innych podmiotów, grup nieformalnych zaangażowanych społecznie, który odbędzie się na Alei Gwiazd Żużla oraz przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Wydarzenie będzie miało charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO. Jego celem jest promocja podmiotów zaangażowanych społecznie oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna. Festyn to miejsce przeznaczone na występy artystyczne, targi, pokazy i turnieje sportowe, konkursy, zajęcia z rękodzieła, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty aktywizujące mieszkańców, itp.

·         W dniach od 17 do 21 września Dni Otwarte 
Organizacje oraz inne zainteresowane podmioty mają możliwość zaprezentowania swojej działalności we własnej siedzibie lub w miejscach związanych z ich pracą na większą skalę,  zyskując dzięki temu szansę na pozyskanie nowych partnerów, sponsorów, wolontariuszy i beneficjentów.

·         Można również zgłosić własny pomysł i zorganizować inicjatywę dla mieszkańców w dniach od 16 do 23 września – szczegóły należy opisać w formularzu zgłoszeniowym.

Zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu nie tylko promocję i informację, ale przede wszystkim wygenerowanie pozytywnej energii kształtującej relacje między organizacjami pozarządowymi, podmiotami zaangażowanymi społecznie, a mieszkańcami Leszna.

Hasłem tegorocznej edycji jest Zoom na Aktywność – koordynacją wydarzenia zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a)   pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)   pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl  lub

c)    dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

Przedłużony został okres zgłoszeń. Są one przyjmowane są do 10 sierpnia 2018r.

Pytania dot. czwartej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno prosimy kierować na e-mail: aol@leszno.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas