twitter instagram YouTube

2016-02-25
Zmiana terminów konkursów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska.

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

Dotyczą one rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego w ramach których można składać projekty na:

1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza.

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego.

4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

5. Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, pkany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

Wnioski mogą być składane przez:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki..

Przy założeniu, że w projekcie bierze udział przynajmniej po jednym partnerze z Rep. Czeskiej i Polski.

Na projekty z zakresu edukacji i podnoszenia kwalifikacji przeznaczono łącznie kwotę 17 194 780,04 euro z EFRR na działania 1,2,4,5 oraz nie mniej niż 15 841 935,00 euro EFRR na działanie 3.

Projekty należy składać w terminie do 10 maja br  w Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Jeremenkova 40 b, 779 00 Olomouc, js.olomouc@crr.cz , tel. +420 587 337 710.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu.

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas