twitter instagram YouTube

2014-09-05
Zwyczajnie Aktywni

Do 15 września br. organizacje i stowarzyszenia pacjentów z trzech obszarów: dermatologii, reumatologii oraz gastroenterologii mogą przesyłać swoje zgłoszenia do tegorocznej edycji projektu „Zwyczajnie Aktywni”. Celem inicjatywy jest aktywizacja zawodowa osób dotkniętych Autoimmunologicznymi Chorobami Zapalnymi.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Konkursu jest pomoc organizacjom pacjentów w realizacji inicjatyw i/lub zachęcenie do podejmowania nowych projektów, mających na celu wsparcie pacjentów z Autoimmunologicznymi Chorobami Zapalnymi w zakresie zwiększenia szans na:

a. utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój

b. powrót do dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na terenie Polski, ogólnopolskie oraz lokalne, zrzeszające i/lub działające na rzecz pacjentów z Autoimmunologicznymi Chorobami Zapalnymi z obszarów: dermatologicznego, gastroenterologicznego i reumatologicznego (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów)

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nagrodę w Konkursie stanowi grant w wysokości do 30 000 zł.

Kapituła Konkursu może przyznać maksymalnie trzy granty takiej samej wysokości, trzem Projektom,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2014 roku w Biurze Konkursu przy ul. Paryskiej 23A, w Warszawie oraz drogą mailową: konkurs@zwyczajnieaktywni.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.zwyczajnieaktywni.pl

BIURO KONKURSU:

Lighthouse Consultants

ul. Paryska 23 A, 03-945 Warszawa
tel.: (+48 22) 616 41 44
e-mail: konkurs@zwyczajnieaktywni.pl 

Organizatorem Konkursu jest:

a) Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62a lok. 315, 02-002 Warszawa;

b) Fundacja Urszuli Jaworskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Międzynarodowej 61, 03-922 Warszawa;

c) Polskie Amazonki Ruch Społeczny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; oraz

d) firma AbbVie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21b, 02-626 Warszawa


 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas