twitter instagram YouTube

2018-07-03
Pajacyk - dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

 Pajacyk - dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2018/2019. Od 15 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2018/2019. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

świetlice.

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej oraz typowanych do dożywiania dzieci na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych oraz obserwacji.

UWAGA!

Od tego roku zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz wniosku wraz z regulaminem programu dostępny jest tutaj: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2018/2019.

Pełna lista placówek zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pajacyk.pl 1 września 2018 roku.

Więcej informacji w Regulaminie Programu.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas