twitter instagram YouTube

2018-03-23
Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 grudnia 2017 roku. Dodatkowy nabór wniosków potrwa do 4 kwietnia 2018r.

link  do ogłoszenia "Sport wszystkich dzieci"

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 4 165 683,50 zł

2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 8 350 000 zł

Wnioski w ramach dodatkowego naboru na realizację powyższych zadań należy składać do dnia 4 kwietnia 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 27 kwietnia 2018 r.

https://bip.msit.gov.pl/download/2/8653/Decyzjanr22MinistraSportuiTurystykizdnia21marca2018r.pdf

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas