twitter instagram YouTube

2022-07-08
ZGŁOSZENIA

Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje kultury, spółki i jednostki miejskie, placówki oświatowe, firmy, a także grupy zaangażowane społecznie do wzięcia udziału w ósmej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.

Zgłoszenie na załączonym pod newsem formularzu zgłoszeniowym należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a) pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Słowiańska 16, 64-100 Leszno,

b) pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl

c) dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2022 roku.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

  • 65 537 36 79
  • 65 537 36 88

 

FORMULARZE DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas