twitter instagram YouTube

2017-06-05
odLOTTOwa jazda z OSHEE

Fundacja LOTTO wraz z OSHEE Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „odLOTTOwa jazda z OSHEE”.

„odLOTTOwa jazda z OSHEE” to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej organizacji wybranej z pięćdziesięciu, zakwalifikowanych w konkursie.

Udział w akcji mogą wziąć

 organizacje non-profit,

podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej,

organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego

oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie czerwiec – wrzesień 2017.

W pierwszym z nich, od 7 do 14 czerwca  organizacje zgłaszają swoje projekty, na które będą chciały pozyskać dofinansowanie. Minimalny budżet zgłaszanego projektu to 150 000 zł, wkład własny – 15% wartości projektu. Tematyka projektu musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO.

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych pięćdziesiąt pierwszych organizacji.

Drugi etap to rywalizacja właściwa (lipiec- wrzesień br.) czyli pokonywanie kilometrów na rowerach. Zadaniem wszystkich organizacji, które znajdą się w finale akcji będzie zachęcanie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w rywalizacji sportowej. Będzie ona polegać na gromadzeniu kilometrów przejechanych na rowerach, na rzecz wybranej organizacji i jej celu społecznego. Cztery pierwsze organizacje, które osiągną najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych kilometrów) otrzymają od Fundacji nagrody pieniężne w postaci dofinansowania projektów zgłoszonych w konkursie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas