twitter instagram YouTube

2017-03-03
wyPRomuj NGO – nowa inicjatywa Miasta

Miasto Leszno rusza z nową inicjatywą pn. „wyPRomuj NGO”, której celem jest zwrócenie uwagi na istotę promowania działalności III sektora.

„wyPRomuj NGO” - skąd taki pomysł? Jak pokazuje praktyka, niewiele organizacji zdaje sobie sprawę nie tylko z korzyści, jakie niesie ze sobą odpowiednia promocja, ale również z konsekwencji, jakie może nieść jej zaniedbanie.

PR - Public Relations, czyli działania, które mają doprowadzić do zbudowania i utrzymywania pożądanych relacji organizacji z otoczeniem, czyli z osobami lub grupami, które mogą mieć wpływ na nasze funkcjonowanie (są to instytucje, media, inne organizacje, itp.). Zawiera się w tym dążenie do uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku oraz właściwe reagowanie na niekorzystne informacje i negatywne zjawiska w instytucji.

Organizacja pozarządowa (non-profit, organizacja wolontarystyczna, organizacja społeczna, trzeci sektor) – w potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się pomocą społeczną, zdrowiem, kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką oraz sportem. Często używa się skrótu NGO - non-governmental organization.

„wyPRomuj NGO” to kampania adresowana głównie do przedstawicieli leszczyńskich NGO. Jej celem jest przybliżenie zasad oraz sposobów skutecznego dotarcia z przekazem promocyjnym do mieszkańców.

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych oraz skuteczne informowanie o jej ofercie i zapotrzebowaniu to warunek przyciągnięcia zarówno odbiorców działań, jak i sponsorów oraz wolontariuszy. Niezależnie w jakim dużym stopniu organizacja pozarządowa realizuje swoją misje i działania, funkcjonuje w świecie, który rządzi się realiami rynkowymi. W dzisiejszej czasach przy odpowiednim zaangażowaniu i systematyczności można osiągnąć sporą skuteczność nawet bez nakładów finansowych.

Kampania będzie się koncentrowała na zagadnieniach, które są kluczowe w codziennej aktywności promocyjnej NGO: spójnej komunikacji marki organizacji, wykorzystaniu mediów do promocji celów organizacji oraz skutecznym stosowaniu narzędzi marketingu bezpośredniego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli możliwość poznania konkretnych narzędzi możliwych do wykorzystania w ich codziennej aktywności promocyjnej, pozwalających na świadome i efektywnie dobieranie sposobów promocji do celów założonych w planach promocji.

Kampania prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej www.leszno.pl i portali społecznościowych prowadzonych przez Miasto Leszno, szczególnie facebook Leszczyńskie NGO. W ramach inicjatywy „wyPRomuj NGO” będziemy systematycznie zamieszczać artykuły na temat narzędzi public relations, które są do dyspozycji, sporo uwagi skierujemy także na najnowsze trendy w promocji oraz zorganizujemy doradztwo indywidualne dla zainteresowanych Organizacji.

Liczymy na to, że dzięki tej kampanii nie tylko zwiększy się świadomość tego, jak istotną częścią naszych działań jest promocja, ale również jak można ją prowadzić skutecznie i bez zwiększania kosztów prowadzenia naszej działalności. Przy tej okazji chcielibyśmy również zwrócić uwagę na obowiązki jakie w zakresie promocji spoczywają na beneficjentach miejskich dotacji. W kampanii postaramy się przybliżyć fundacjom, stowarzyszeniom oraz klubom sportowym sposoby korzystania z mediów społecznościowych – zachęć tych co się wahają, przekonać tych co się boją.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 65 529 54 03, mailowo: ngo@leszno.pl oraz w Biurze Pełnomocnika ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21a.


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas