twitter instagram YouTube

SzukajAeroklub Leszczyński

ul. Szybowników 28,
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: (65) 529 32 19, (65) 528 75 09

Email 1: biuro@aeroklub.leszno.pl
Email 2: szkolenie@aeroklub.leszno.pl

WWW: www.aeroklub.leszno.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000075551
Data rejestracji: 2002-01-15

NIP: 697-20-27-142
REGON: 411159099

Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 98 w tym kobiet 10
Liczba wolontariuszy organizacji 20 w tym kobiet 8
Liczba osób zatrudnionych na etat 3 w tym kobiet 1
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Tomasz Krok
Stanowisko: Dyrektor
Telefon: 723448820
Email: dyrektor@aeroklub.leszno.pl

Działalność:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • turystyka i krajoznawstwo
  • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Napisz do nas