twitter instagram YouTube

2018-02-13
Poznaj nas

W efekcie rozwoju współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i w odpowiedzi na coraz większy jej zakres, w strukturach urzędu funkcjonuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację tej współpracy.

Biuro oferuje szereg działań na rzecz różnych grup - od doradztwa i szkoleń, przez projekty animacyjne oraz organizację wydarzeń dla organizacji pozarządowych, a także wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą Aktywne Obywatelskie Leszno.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi gromadzi i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Lesznie oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dostarczamy informacji o organizacjach pozarządowych, wolontariacie oraz społecznym zaangażowaniu zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Miasta Leszna,

Al. Jana Pawła II 21a,

64-100 Leszno

tel. 65 529 54 03, 65 547 68 40

e-mail:

ngo@leszno.pl

op@leszno.pl

 

Anna Szymańska, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: aszymanska@leszno.pl

Jakub Schwarz 

e-mail: leszczynskiengo@gmail.com

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas