twitter instagram YouTube

Aktualności

Aktualności NGO Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
20 stycznia 2021

Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy na konferencję otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.

Aktualności NGO Bezpłatny webinar
20 stycznia 2021

Bezpłatny webinar "E-wolontariat pracowniczy"

Fundacja Dobra Sieć zaprasza na bezpłatny webinar “E-wolontariat pracowniczy”

Aktualności NGO Czas na składanie sprawozdań
20 stycznia 2021

Czas na składanie sprawozdań

Przypominamy, że organizacja, która otrzymała dotację i realizowała zadanie publiczne, obowiązana jest złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania tego zadania. W Lesznie sprawozdanie sporządza się za pomocą Generatora wniosków eNGO.

KONKURSY (BAZA) Dotacje na turystykę
18 stycznia 2021

Dotacje na turystykę

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2021 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.

KONKURSY (BAZA) Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu
18 stycznia 2021

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Aktualności NGO Spotkanie z UMWW nt. otwartego konkursu ofert
18 stycznia 2021

Spotkanie z UMWW nt. otwartego konkursu ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w szerokim zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jedną z form finansowej współpracy jest wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego poprzez zlecanie ich organizacjom. O tym jak aplikować w otwartym konkursie ofert w dziedzinie edukacji w 2021 roku,

Aktualności NGO Styczniowe
18 stycznia 2021

Styczniowe "Co słychać w Trzecim Sektorze"

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru Leszczyńskiego Informatora Pozarządowego, celem którego jest promocja działań podejmowanych m.in. przez stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe.

Aktualności NGO Nowe konkursy dla NGO
18 stycznia 2021

Nowe konkursy dla NGO

W naszej bazie konkursów jest wiele możliwości, dzięki którym możecie pozyskać fundusze na działania!

Aktualności NGO Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania!
18 stycznia 2021

Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania!

Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł Dobroczyńca Roku. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Aktualności NGO Pouczająca lekcja dla nas wszystkich
18 stycznia 2021

Pouczająca lekcja dla nas wszystkich

Fundacja Arena i Świat tę lekcję z pewnością zapamięta na długo, my też powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski aby nie powielać błędów.

Aktualności NGO Dotacje Fundacji mBanku
18 stycznia 2021

Dotacje Fundacji mBanku

Fundacja mBanku zaprasza do składania wniosków o dotacje w ramach swoich celów statutowych. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu:

Aktualności NGO Granty na edukację
18 stycznia 2021

Granty na edukację

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków w drugim naborze w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021). Wnioski można składać w terminie od 12 stycznia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

Napisz do nas