twitter instagram YouTube

Konkursy

2018-09-15

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku.

więcej
2018-09-07

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

więcej
2018-07-10

Zmieniaj świat - 50 lat Budimex

Z okazji 50 - lecia istnienia Firma Budimex S.A. ogłosiła konkurs grantowy.

więcej
2018-06-30

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku

Minister Sportu i Turystyki przyznaje w 2018 roku, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

więcej
2018-06-15

Konkurs MSiT: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego, wnioski inwestycyjne składa się do 15 czerwca 2018 r.

więcej
2018-06-12

Dotacje na zadania w obszarze rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujących mieszkańców, integrujących i budujących relacje międzysąsiedzkie oraz wzmacniających więzi z miejscem zamieszkania. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

więcej
2018-05-28

Sieć FARE - granty na wydarzenia

Football People Event Grants to granty (do 5 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej. Termin składania wniosków: 28 maja 2018 r.

więcej
2018-05-25

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Urząd Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wnioski należy składać do 25.05.2018r.

więcej
Napisz do nas