twitter instagram YouTube

Konkursy

2020-06-30

Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo - konkurs Ministra Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.

więcej
2020-06-30

Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z Ministerstwa Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.

więcej
2020-06-30

Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

więcej
2020-05-31

„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje konkurs „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

więcej
2020-04-30

Wiem jak w banku. Konkurs PAP dla nauczycieli i uczniów

Polska Agencja Prasowa SA. zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu „Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad 10 tys. zł.

więcej
2020-04-23

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Festiwale filmowe.

więcej
2020-03-16

EOG Program Kultura: Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

więcej
2020-03-16

Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

więcej
2020-03-15

Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 15 marca 2020r.

więcej
2020-03-12

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja filmowa. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.

więcej
2020-03-01

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje Program „Kultura” - Wizyty studyjne.

więcej
2020-02-29

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie projektów, których celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

więcej
2020-02-28

Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza konkurs na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

więcej
2020-02-27

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

Minister Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego do 27 lutego 2020 r.

więcej
2020-02-20

Program dotacyjny Fundacji mBanku

Fundacja mBanku ogłosiła program dotacyjny projekty dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2020-02-14

Konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.

więcej
2020-02-14

Lato w teatrze po raz 13-sty!

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza w roku 2020 nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE.

więcej
2020-02-12

Fundusz zalążkowy (seed money) na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego

Instytut Szwedzki ogłosił konkurs "Fundusz zalążkowy (seed money)" na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

więcej
2020-02-09

Granty w konkursie „CSR MASTERS – Działaj z Henklem!”

Agencja Solski Communications Sp. z o.o. organizuje konkurs grantowy "„CSR Masters – działaj z Henklem". Jest to szansa na stworzenie i wcielenie w życie autorskiego projektu!

więcej
2020-01-31

Otwarty konkurs ofert Programu ASOS Edycja 2020 wystartował. Zapraszamy do składania ofert!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

więcej
2020-01-31

Zabytek Zadbany

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił tegoroczną edycję konkursu „Zabytek Zadbany”, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.

więcej
2020-01-31

Konkurs grantowy “Razem możemy więcej”

Fundacja "Dbam o Zdrowie" ogłosiła konkurs grantowy "Razem możemy więcej".

więcej
2020-01-31

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

więcej
2020-01-31

Fajne Granty 2019

Najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapraszają Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska.

więcej
Napisz do nas