twitter instagram YouTube

Konkursy

planowany nabór

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł. – 30 czerwca oraz 31 lipca 2022 r.

więcej
2025-09-25

Nabór wniosków w programie: Mój elektryk

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: Mój elektryk. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji prowadzony jest w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

więcej
2023-12-31

Wsparcie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG S.A ogłosiła konkurs i przekazuje Darowizny na działania będące realizacją celów statutowych Fundacji, określonych w Statucie. Termin składania wniosków upływa 31.12.2023 roku.

więcej
2023-12-31

NABÓR CIĄGŁY - Darowizny przyznawane przez Fundację KGHM Polska Miedź

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z możliwością uzyskania darowizn, stanowiących wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a także realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w obszarach: zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz kultury i tradycji. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do końca roku 2023.

więcej
2023-11-30

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

więcej
2023-09-30

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - organizacja zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2023 roku”. Budżet programu jest rekordowy i wynosi 184 mln. zł. Wnioski można składać do 30 września 2023 r. w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”.

więcej
2023-06-26

NABÓR CIĄGŁY - Konkurs Drzewo Franciszka 2023

Fundacja Zakłady Kórnickie, realizująca Program Drzewo Franciszka, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VI ogólnopolskim konkursie Drzewo Franciszka 2023. Zgłoszenia odbywają się w trybie ciągłym, natomiast konkurs trwa do 26 czerwca 2023 r.

więcej
2023-05-31

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2023 roku”. Budżet programu jest rekordowy i wynosi 184 mln. zł. Wnioski można składać do 31 maja 2023 r. w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych, a do 30 września 2023 r. w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”.

więcej
2023-05-31

Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe

Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem.

więcej
2023-05-31

Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Dofinansowanie projektów międzynarodowych wymian młodzieży poruszających zagadnienia zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

więcej
2023-05-22

Konkurs interwencyjny – nabór ciągły

Zapraszamy do składania wniosków w programie, w ramach którego dofinansowane są projekty wpływające na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego rozpoczął się 22 listopada 2022 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00.

więcej
2023-05-14

Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw. Nabór trwa do 14 maja 2023 roku.

więcej
2023-04-30

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach konkursu organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkurs organizowany jest przez Operatorów dwóch programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2023 r.

więcej
2023-04-12

Program grantowy National Geographic

Granty dla osób pełnoletnich na innowacyjne projekty o różnorodnej tematyce zorientowane na ochronę przyrody, edukację, badania, storytelling lub technologię. Termin składania wniosków do 12 kwietnia 2023 godz. 23:59

więcej
2023-03-31

Wsparcie dla polskich NGOs – beneficjentów Interreg

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet (ok. 7 mln EUR), wsparcie kierujemy do polskich beneficjentów z sektora NGO wszystkich programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę. Wnioski należy składać do dnia 31.03.2023 do godziny 23:59

więcej
2023-03-22

Erasmus + SPORT 2023 - partnerstwo, budowanie potencjału, niekomercyjne imprezy

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekty w ramach programu Erasmus+ na 2023 rok. Na działania w zakresie programu przeznaczono 4,2 mld euro, w tym 65,13 mln euro na zadania w obszarze sportu - o 25 procent więcej względem poprzedniego roku. Nabór wniosków trwa do 22 marca 2023 roku do godziny 17:00

więcej
2023-03-14

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty główne

Do 14 marca 2023 roku można składać wnioski na działania, wspierające transnarodową współpracę dotyczącą kluczowych wyzwań i szans dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie sobie poradzić samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

więcej
2023-03-05

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Ambasada i konsulat USA ogłosiły możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce. Wnioski można składać do 5 marca 2023 r.

więcej
2023-03-03

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

więcej
2023-03-03

Konkurs BetterWithPets dla organizacji wspierających więzi między człowiekiem i zwierzęciem

Purina uruchamiła konkurs BetterWithPets dla organizacji społecznych wspierających więzi między człowiekiem i zwierzęciem. Wnioski można składać do 3 marca 2023r.

więcej
2023-02-28

Program „Dobre Działania” – VII Edycja

Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! W ramach VII edycji programu „Dobre Działania” można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej społeczności! Nabór do VII edycji trwa od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023!

więcej
2023-02-28

Konkurs wniosków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs wniosków na rok 2022, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących wariantów: wariant A - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski); wariant B - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.

więcej
2023-02-28

Wsparcie dla uchodźców ukraińskich nie uczestniczących w systemie szkolnym w Polsce

Fundacja CARE International w Polsce (CARE) zaprasza zainteresowane organizacje lub konsorcja do składania wniosków o partnerstwo w programach dla ukraińskich uchodźców w wieku 14-18 lat. Termin składania wniosków do 28 lutego 2023

więcej
2023-02-28

Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca na lokalne działania strażnicze w Polsce

Konkurs na lokalne działania w Polsce, to konkurs dla osób i organizacji, lokalnych watchdogów, sprawdzających czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego. To dzięki strażnikom i strażniczkom, którzy zadają pytania, dociekają prawdy, działają na rzecz jawności, wiemy więcej i możemy mieć wpływ na działanie instytucji i nasze otoczenie.

więcej
2023-02-28

Granty w Programie Wspieramy Ukrainę

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023. Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Nabór do konkursu trwa do 28 lutego 2023 r.

więcej
2023-02-28

Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe

Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem.

więcej
2023-02-28

Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Dofinansowanie projektów międzynarodowych wymian młodzieży poruszających zagadnienia zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

więcej
2023-02-27

"Patriotyzm Jutra" edycja 2023

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm jutra” - edycja 2023, który ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

więcej
2023-02-26

Dofinansowanie na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce

Ambasada i konsulat USA w Polsce ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowane w Polsce. Kwalifikujące się organizacje mogą ubiegać się o maksymalnie 20 tys. dolarów. Program ten dotyczy projektów rozpoczynających się nie wcześniej niż 1 maja 2023 r. Wnioski w tej edycji programu NOFO, #WAW-NOFO-FY23-02, można składać do niedzieli, 26 lutego 2023 r.

więcej
2023-02-24

Program dotacyjny „Niepodległa” na 2023 rok

Do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59 można składać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

więcej
2023-02-24

Konkurs MRiPS: Od zależności ku samodzielności

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. Termin składania wniosków upływa 24 lutego 2023 r.

więcej
2023-02-23

Erasmus + SPORT 2023 - mobilność kadr sportowych

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekty w ramach programu Erasmus+ na 2023 rok. Na działania w zakresie programu przeznaczono 4,2 mld euro, w tym 65,13 mln euro na zadania w obszarze sportu - o 25 procent więcej względem poprzedniego roku. Nabór wniosków trwa do 23 lutego 2023 roku do godziny 12:00

więcej
2023-02-23

Kreatywna Europa - Komponent Kultura - PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę. Termin składania wniosków upływa 23 lutego 2023 r.

więcej
2023-02-21

Wsparcie obiegu literatury europejskiej 2023 – nabór wniosków otwarty

Obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura. Wnioski przyjmowane są do 21 lutego 2023 roku.

więcej
2023-02-16

Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej

Nabór nr 1 wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Nabór wniosków trwa do dnia 16 lutego 2023 roku.

więcej
2023-02-13

Praktykuj w kulturze 2023 - edycja wiosenna

Ruszył nabór Narodowego Centrum Kultury. Instytucje i organizacje działające w sektorze kultury mogą zgłaszać się do Edycji Wiosennej Praktykuj w Kulturze 2023. Termin składania wniosków mija 13 lutego 2023r.

więcej
2023-02-11

OdLOTTOwe ferie

Konkurs przewiduje dofinansowanie kosztów organizacji zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN w każdym województwie. Termin składania wniosków upływa 11 lutego 2023 roku.

więcej
2023-02-10

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania wniosków upływa 10.02.2023 roku.

więcej
2023-02-10

Program MRiPS: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Termin składania wniosków mija 10 lutego 2023 r.

więcej
2023-02-10

Dobroczyńca Roku

Do 10 lutego można zgłaszać firmy do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”.

więcej
2023-02-08

Europejski Korpus Solidarności - Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych

Projekty wolontariatu grupowego realizowane przez osoby młode z co najmniej dwóch państw, które przeprowadzają wspólnie krótkoterminowe działania odpowiadające na wspólne europejskie wyzwania w obszarach polityki definiowanych corocznie na poziomie UE. Termin składania wniosków upływa 08 lutego 2023 r.

więcej
2023-02-07

Konkurs w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r.

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. Wnioski można składać do 7 lutego 2023r.

więcej
2023-02-06

Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury – wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego . Oferty należy składać do dnia 06.02.2023 r.

więcej
2023-02-06

Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury na rok 2023 pod nazwą wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych. Termin składania wniosków upływa 06 lutego 2023 roku o godzinie 14:00.

więcej
2023-02-06

Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury i sztuki – wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do dnia 06.02.2023 r.

więcej
2023-02-03

Konkurs MSZ: „Dyplomacja publiczna 2023”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Termin składania wniosków upływa 3 lutego o godzinie 16:00.

więcej
2023-02-02

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Zachęcamy młodych ludzi do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze projekty poświęcone wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej. Termin składania wniosków upływa 02 lutego 2023.

więcej
2023-02-01

Zdrowo jem, więcej wiem (etap wiosenny)

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny. Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody. Termin składania wniosków do 1 lutego 2023 r. (etap wiosenny)

więcej
Napisz do nas