twitter instagram YouTube

Konkursy

2019-11-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-10-01

Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 października 2019 r.

więcej
2019-09-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-06-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-06-01

Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 czerwca 2019 r.

więcej
2019-04-12

Podwórko Talentów Nivea

NIVEA już po raz 5. buduje wyjątkowe Podwórka w całej Polsce. Pielęgnując wartościowe i wspólne spędzanie czasu, marka zachęca do zabawy dzieci i rodziców,

więcej
2019-03-15

Program KLUB

Ruszył nabór wniosków na realizację w 2019 r. programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

więcej
2019-03-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-03-12

PROO 2019 - nowe dotacje dla NGO

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 1a tj. wsparcie zadań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Wnioski można składać do 12 marca 2019 do godz. 12:00.

więcej
2019-03-07

Dotacje z dziedziny pomocy społecznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019. Termin składania wniosków mija 7 marca br.

więcej
2019-03-04

Dotacje z dziedziny pomocy społecznej 2

Ryszył otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019 - 2021. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 4 marca 2019 r., wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć w terminie do 7 marca 2019 roku do godziny 15:30.

więcej
2019-03-01

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. Termin naboru wniosków upływa 1 marca 2019 r.

więcej
2019-02-28

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.12.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej
2019-02-26

Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ma świetną propozycję na wakacje! Robi się coraz cieplej, warto już pomyśleć o wakacjach. Organizacjo! Do 26 lutego możesz złożyć wniosek z Twoim pomysłem na turnus wakacyjny!

więcej
2019-02-25

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Termin naboru wniosków upływa 25 lutego 2019 r.

więcej
2019-02-24

Dotacje na działania wzmacniające kobiety

Fundacja Ashoka ogłosiła nabór do drugiej edycji programu WzmocniONE. Jego celem jest wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety i dziewczęta a ideą jest budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. W ramach programu w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze, cztery z nich zostaną także dofinansowane kwotą 40.000 zł każda. Wnioski można składać w terminie do 24 lutego 2019 roku.

więcej
2019-02-22

Otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. Termin naboru wniosków upływa 22 lutego 2019 r.

więcej
Napisz do nas