twitter instagram YouTube

Konkursy

2018-09-15

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku.

więcej
2018-09-07

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

więcej
2018-08-08

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej
2018-08-01

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Centrum PISOP zaprasza do składania wniosków w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

więcej
2018-07-31

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play.

więcej
2018-07-26

Nabór projektów w Programie Erasmus+: „Wymiany i mobilność w sporcie”

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

więcej
Napisz do nas