twitter instagram YouTube

Konkursy

2019-12-31

Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ogłosiła konkurs na "Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy". Nabór wniosków trwa do 31 grudnia.

więcej
2019-11-30

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

więcej
2019-11-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-10-31

Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych – startuje Priorytet 5 PROO!

Narodowy Instytut Wolności uruchamiało kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem nasze działania kierujemy do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego. Wnioski będą przyjmowane do 31.10.2019

więcej
2019-10-31

Zabytkomania

ZABYTKOMANIA to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

więcej
2019-10-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”. Nabór wniosków będzie prowadzony do 4 października.

więcej
2019-10-01

Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 października 2019 r.

więcej
2019-10-01

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży ogłosiła granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

więcej
2019-09-30

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Eksperyment Wymiana

Eksperyment Wymiana to Program wspierania projektów o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

więcej
2019-09-30

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019”. Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 30 września.

więcej
2019-09-30

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

więcej
2019-09-26

Konkurs „Bezpiecznie z DHL”

DHL Parcel Polska ogłosiła konkurs "Bezpiecznie z DHL". Wnioski przyjmowane będą do 26 września.

więcej
2019-09-16

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. ogłasza konkurs "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy". Nabór wniosków trwa do 16 września.

więcej
2019-09-16

Program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosił program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”. Nabór wniosków trwa do 16 września.

więcej
2019-09-15

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

więcej
2019-09-15

Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku.

więcej
2019-09-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-09-09

„Moje miejsce na Ziemi” - granty na lokalne inicjatywy

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym roku na największy program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.

więcej
2019-09-06

Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs w ramach WPRO na zadanie „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Składanie projektów odbywa się od 27 czerwca do 16 sierpnia.

więcej
2019-09-06

Mądrzy Cyfrowi

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła konkurs "Mądrzy Cyfrowi", którego nabór wniosków trwa do 6 września.

więcej
2019-08-30

„Fundacja PZU z Kulturą”

Nabór na konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” trwa o 1 do 30 sierpnia 2019 roku.

więcej
Napisz do nas