twitter instagram YouTube

Konkursy

2019-12-31

Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ogłosiła konkurs na "Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy". Nabór wniosków trwa do 31 grudnia.

więcej
2019-11-30

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs pn. "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.". Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

więcej
2019-11-30

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

więcej
2019-11-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-10-31

Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych – startuje Priorytet 5 PROO!

Narodowy Instytut Wolności uruchamiało kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem nasze działania kierujemy do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego. Wnioski będą przyjmowane do 31.10.2019

więcej
2019-10-31

Zabytkomania

ZABYTKOMANIA to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

więcej
2019-10-31

Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów.

więcej
2019-10-31

Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Nabór wniosków trwa do 31 października.

więcej
2019-10-31

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs „Stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2020 w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.”. Nabór wniosków trwa do 31 października.

więcej
2019-10-16

Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. "Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia". Nabór wniosków trwa do 16 października.

więcej
2019-10-15

Scena dla tańca

Instytut muzyki i tańca ogłosił program „Scena dla tańca”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

więcej
Napisz do nas