twitter instagram YouTube

Konkursy

2021-12-15

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-11-30

Ruszył PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

więcej
2021-11-24

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-11-01

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

więcej
2021-11-01

Konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 PLN lub 6.700 EUR.

więcej
2021-10-31

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny pod hasłem: RAZAM-RAZEM-ZUZAM

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. Konkurs ma umożliwić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację wspólnych projektów z ułatwioną ścieżką finansowania na rzecz zbliżenia i w geście solidarności z Białorusią.

więcej
2021-10-20

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-10-01

Konkurs Grantów

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu 1 lutego 2021 r.

więcej
2021-09-30

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.

więcej
2021-09-30

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

więcej
2021-09-22

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-08-25

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-07-31

Ogłoszono VII edycję programu pn. PLACÓWKA

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił VII edycję programu „PLACÓWKA”. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 lipca 2021 r.

więcej
2021-07-21

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-06-30

Konkurs pn.: Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie”.

więcej
2021-06-30

Kolejny konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r. ”.

więcej
planowany nabór

Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności.

więcej
2021-06-30

Zgarnij grant w konkursie Pozytywnie Otwarci

Firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ogłosiła kolejną edycję konkursu Pozytywnie Otwarci. Ostateczny termin nadsyłania projektów upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku.

więcej
2021-06-23

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-06-20

Zgłoś szkołę do konkursu

Jesteś nauczycielem w szkole średniej? Zależy Ci na edukacji ekologicznej i ochronie środowiska? Weź udział w konkursie EKO-PROJEKTY! Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 20.06.2021 r.

więcej
2021-06-11

Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji

Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.

więcej
2021-06-06

Konkurs grantowy "Zielona ławeczka"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII edycji konkursu grantowego Zielona Ławeczka. Wnioski można składać do 6 czerwca br.

więcej
planowany nabór

Pajacyk - Wakacje 2021

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2021 w ramach programu Pajacyk. Program skierowany jest do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. - nabór do 1 czerwca 2021 r.

więcej
2021-06-01

Konkurs Grantów

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu 1 lutego 2021 r.

więcej
2021-05-31

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.

więcej
2021-05-26

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
planowany nabór

Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny - I

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro. - nabór do 17 maja 2021 r.

więcej
2021-05-17

7. edycja programu edukacyjnego Finansoaktywni

Trwa 7. edycja programu edukacyjnego “Finansoaktywni” skierowanego do uczniów szkół podstawowych z klas 5-8 oraz do ich nauczycieli. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są podatki i ich znaczenie w codziennym życiu. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Finansów. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

więcej
2021-05-14

Podwórko Nivea

Każde z Podwórek NIVEA ma wartość aż 250 000 PLN i dzięki nowoczesnym urządzeniom zachęca dzieci do aktywności oraz skłania je do spędzania czasu razem!

więcej
2021-05-14

Małe Miasto

Fundacja BGKim. J. K. Steczkowskiego ogłosiła tegoroczną edycję konkursu grantowego „Małe Miasto”. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia z małych miast. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

więcej
2021-05-11

Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych – ruszył PROO 1b

Narodowy Instytut Wolności uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2021. Wnioski można składać do 11.05.2021 r. do godz. 14:00.

więcej
2021-05-10

Ogłoszono konkurs pn. mPotęga

Fundacja mBanku ogłosiła VIII edycję programu grantowego „mPotęga”. Wnioski można zgłaszać w terminie od 15 marca do 10 maja 2021 r., do godziny 24:00.

więcej
planowany nabór

Dzieci Kapitana Nemo – Edycja II

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. - nabór do 10 maja 2021 r.

więcej
2021-05-03

Patroni Roku

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.

więcej
2021-04-30

Szkoła z klimatem

Trwa nabór wniosków w konkursie na szkolne plany przygotowania do zmian klimatu. Zwycięski projekt otrzyma 100 tysięcy. Zgłoszenie do konkursu przyjmowane są do 30.04.2021 r.

więcej
2021-04-30

Granty na mural oraz działania patriotyczno-edukacyjne

Ministerstwo Obrony Narodowej, w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO, ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

więcej
2021-04-30

Po pierwsze rodzina

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można uzyskać na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

więcej
2021-04-30

Granty na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

więcej
2021-04-30

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

więcej
2021-04-28

Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

więcej
planowany nabór

Program Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Wolność po polsku - Priorytet I

Fundusz Patriotyczny ma za zadanie realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. - nabór do 24 kwietnia 2021 r.

więcej
2021-04-24

Fundusz Patriotyczny

Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I oraz Priorytet II). W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych). Priorytet II umożliwia finansowane dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych lub szkoleniowych mających na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego.

więcej
2021-04-21

Dofinansowanie imprez mistrzowskich oraz międzynarodowych zawodów kwalifikacyjnych

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie imprez mistrzowskich oraz międzynarodowych zawodów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, organizowanych w Polsce w roku 2021. Oferty należy składać w terminie do 21 kwietnia 2021 roku.

więcej
2021-04-21

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
planowany nabór

Konkurs UdSKiOS: Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zwanych dalej łącznie „osobami uprawnionymi”. - nabór do 19 kwietnia 2021 r. godz. 16:15

więcej
2021-04-19

Konkurs dotyczący wykonywania zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych. Oferty można składać do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godz. 16:15.

więcej
2021-04-16

Granty na wspieranie działań archiwalnych 2021

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.

więcej
2021-04-15

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji. - nabór do 15 kwietnia do godz.15.59

więcej
planowany nabór

Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. - nabór do 15 kwietnia 2021 r.

więcej
Napisz do nas