twitter instagram YouTube

Konkursy

2020-11-30

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Narodowy Instytut Wolności uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

więcej
2020-10-01

Wsparcie w reformowaniu polityk, Erasmus +

Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

więcej
2020-10-01

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Erasmus +

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

więcej
2020-10-01

Program Erasmus +

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

więcej
2020-06-30

Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo - konkurs Ministra Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.

więcej
2020-06-30

Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z Ministerstwa Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.

więcej
2020-06-30

Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

więcej
2020-06-30

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

więcej
2020-06-03

Granty na działania związane z ochroną ekosystemów

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

więcej
2020-06-03

Fundusze na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.

więcej
2020-06-03

Dotacje na "Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”.

więcej
2020-05-31

„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje konkurs „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

więcej
2020-05-17

Konkurs grantowy Zielona Ławeczka

Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zespoły Sąsiedzkie projektu aranżacji zieleni (mini ogrodu) na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie w miejscu zamieszkania.

więcej
2020-05-11

Kolejna edycja programu grantowego ''mPotęga''

Fundacja mBanku ogłosiła VII edycję programu grantowego „mPotęga”.

więcej
2020-05-11

Fundusze na „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, zatytułowany „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego”.

więcej
2020-05-07

Erasmus +, wsparcie w reformowaniu polityk

Akcja promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

więcej
2020-05-07

Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

więcej
2020-05-07

Erasmus +, mobilność osób w dziedzinie młodzieży

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

więcej
2020-05-07

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.

więcej
2020-04-30

Wiem jak w banku. Konkurs PAP dla nauczycieli i uczniów

Polska Agencja Prasowa SA. zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu „Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad 10 tys. zł.

więcej
2020-04-30

Konkurs w ramach PO WER 4.2 na programy mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłosiło konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

więcej
2020-04-27

Fundusze na „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, zatytułowany „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego”.

więcej
2020-04-24

Program Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności.

więcej
2020-04-23

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Festiwale filmowe.

więcej
2020-04-21

Progam Erasmus +, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Erasmus+ oferuje wsparcie dla organizacji prowadzących działalność, która: wspiera wdrażanie unijnych strategii w dziedzinie sportu promuje sport i aktywność fizyczną wspiera realizację Europejskiego Tygodnia Sportu.

więcej
2020-04-21

Program Erasmus +, współpraca partnerska na mniejszą skalę

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sport.

więcej
2020-04-21

Współpraca partnerska, Program Erasmus +

Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy i bierze w niej udział co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu.

więcej
2020-04-16

Konkurs w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” edycja 2020.

więcej
2020-04-15

Konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

więcej
2020-04-15

Granty na "Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich"

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

więcej
2020-04-15

Dotacje na Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

więcej
2020-04-14

Fundusze na „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, zatytułowany „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego”.

więcej
2020-04-10

Nabór do Programu ''Certyfikacji Szkółek Piłkarskich'

Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich”.

więcej
2020-04-06

„Edukacja muzyczna” – konkurs wniosków

Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe.

więcej
Napisz do nas