twitter instagram YouTube

2017-06-24
Programy krajowe

Organizacje Pozarządowe, aby realizować swoje pomysły, oprócz własnego zaangażowania, potrzebują także pieniędzy. Mają one różne możliwości finansowania swoich działań. Mogą to być składki, zbiórki  czy darowizny. Organizacje mogą także startować w konkursach, w których mogą pozyskać dofinansowanie do swojego projektu. 

Takim źródłem dotacji mogą być fundusze uzyskane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Programy te mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Przygotowaliśmy dla Was wykaz programów, który zawiera najważniejsze informacje, m.in. cel konkursu oraz wysokość dotacji.

Przedstawiamy broszurkę, w której znajdziecie zestawienie możliwości znalezienia źródła sfinansowania działalności waszego NGO oraz wykaz programów MKiDN (przykład na rok 2020).

Uwaga!
Wykaz programów ma charakter poglądowy. Przed złożeniem wniosku zaleca się zapoznanie z regulaminem każdego programu, załączonym na stronie ministerstwa.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas