twitter instagram YouTube

2018-03-01
Wolontariat w urzędzie

W Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość odbycia wolontariatu.

Celem Wolontariatu jest:

  • czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych;
  • poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd; - aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników Wolontariatu w Urzędzie;
  • umożliwienie zdobycia przez Wolontariusza doświadczenia zawodowego w pracy w administracji;
  • wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez wydziały/biura Urzędu Miasta Leszna.

Dla kogo Wolontariat:

Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Po odbyciu wolontariatu każdy Wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych przez niego prac.

Osoby ubiegające się o udział w wolontariacie powinny złożyć: formularz zgłoszeniowy, list motywacyjny, C.V.

Jak złożyć dokumenty?

Aplikacje należy: Złożyć osobiście: Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, II piętro, pokój nr 36, wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, wysłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@leszno.pl.

Dodatkowe informacje:

Milena Burda, Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 36, tel. 65 529 81 24, e-mail: mburda@leszno.pl , pn.-pt. 7:30-15:30

Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna można odbyć wolontariat przy organizacji wydarzeń/imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto Leszno, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych, Piknik Szybowcowy, Powrót Króla, rajdy rowerowe, Festiwal „Leszno Barok Plus”, Rynki Śniadaniowe.

Współprace mogą zacząć osoby, które cechuje zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole oraz pozytywne nastawienie.

Pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez organizowanych przez Miasto Leszno to okazja do:

  • bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Leszna,
  • nabycia cennego doświadczenia,
  • nawiązania nowych znajomości,
  • spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Szczegółowy wykaz imprez, terminów oraz zadań dla wolontariusza znajduje się na stronie www.bip.leszno.pl w zakładce Urząd Miasta – Wolontariat.

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza oraz zarządzenia w sprawie regulaminu i organizacjii wolontariatu w UML  są  w plikach do pobrania na dole strony. 

MIASTO DOCENIA WOLONTARIUSZY

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Miasto Leszno od 2015 r. organizuje konkurs o tytuł Leszczyńkiego Wolontariusza Roku. Jego głównym celem jest promowanie idei wolontariatu, propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, ale również nagradzanie i wyróżnianie osób, grup, które w danym roku wykazały się ponadprzeciętną aktywnością. Jest to także świetna okazja do pokazania mieszkańcom osób, które angażują się wolontariacko na rzecz naszego Miasta i jego mieszkańców.

Intencją samorządu jest, aby coroczny tytuł „Leszczyński Wolontariusz Roku” stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Największym beneficjentem i odbiorcą pomocy wolontariuszy są organizacje pozarządowe – NGO, to one dysponują największą liczbą ofert pracy dla wolontariuszy i to one często na ich pracy się opierają.  W dzisiejszych czasach mamy tyle organizacji, że wystarczy tylko wyjść z domu i znajdziemy taką, która właśnie szuka wolontariuszy. Na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE znajduje się baza organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych działających w Lesznie. Na stronie tej również na bieżąco pojawiają się informacje o tym co dzieje się w III sektorze w Lesznie, promowane są ciekawe wydarzenia. W portalu tym można znaleźć między innymi: aktualnie trwające działania, informacje o grantach, a także informacje o ofertach wolontariatu.

Jesteśmy również na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube leszczyńskie NGO, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o tym co dzieje się w III sektorze w Lesznie, promowane są ciekawe wydarzenia.

Pomysłów na wolontariat jest tak wiele jak wielu jest wolontariuszy. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie nt. wolontariatu i tego co chciałby robić.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRACY W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA

...dla wolontariuszy

Wolontariat nie jest nagradzany żadnymi środkami materialnymi. Wolontariusze odnoszą jednak liczne korzyści niematerialne. Korzyści płynące z wolontariatu są bezpośrednio związane z motywacją pracy wolontariusza. Jeżeli ktoś wybiera pracę z dziećmi w domu dziecka czy świetlicy socjoterapeutycznej, to zaspokaja swoją potrzebę niesienia pomocy innym, obcowania z ludźmi i bycia potrzebnym. Powszechna jednak staje się opinia, że wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca. Pracując za darmo zostajemy przyuczeni do wielu zawodów. Stajemy się w ten sposób atrakcyjniejsi na rynku pracy. Oprócz tego biorąc udział w wolontariacie możemy poznać wiele ciekawych osób. Tak więc okazuje się, że z wolontariatu można wynieść wiele korzyści mimo, iż za pracę nie dostajemy żadnej zapłaty materialnej. Praca wolontarystyczna jest cenionym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz staży zawodowych. Coraz częściej poszukujący pracowników kierują się ich ewentualnym doświadczeniem w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Z roku na rok rośnie zainteresowanie wolontariatem. Coraz częściej można usłyszeć, że wolontariat przynosi satysfakcję tym, którzy podejmują się takiej działalności.

….dla organizacji

Wolontariat dla organizacji przyczynia się do wiarygodnego wizerunku w środowisku, pozyskania partnerów, otwarcia na zmiany, aktywnego włączania się w procesy ciągłego i wzajemnego uczenia się, zwiększenia zarówno zakresu usług jak i ich jakości.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas