twitter instagram YouTube

2018-02-13
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne porady prawne telefonicznie

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, osobiste udzielanie nieodpłatnych porad prawnych jest nadal zawieszone. Obecnie porady udzielane są telefonicznie. Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej porady prawnej muszą zadzwonić do Urzędu Miasta Leszna na numer 65 529 81 00. Tu zostaną zarejestrowane i poinformowane o terminie udzielenia telefonicznej nieodpłatnej porady prawnej. W wyznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie to prawnik zadzwoni do danej osoby, aby udzielić porady.

Nieopłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników w terminach:

  • w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 19.00,
  • we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00,
  • w środy w godzinach od 13.00 do 19.00,
  • w czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00,
  • w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez prawników od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas