twitter instagram YouTube

2018-02-13
Nieodpłatna pomoc prawna

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Punkt nr 1 - RADCY PRAWNI

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – piątek15:00 do 19:00

Punkt nr 2 - ADWOKACI

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2.

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – piątek15:00 do 19:00

Punkt nr 3 - Fundacja Honeste Vivere

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez  organizację pozarządową Fundację Honeste Vivere - budynek dla organizacji pozarządowych w Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a.

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

w poniedziałki i środy w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz

we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00

We wszystkich punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata lub radcę prawnego.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • Kobiety w ciąży

 Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dodatkowych informacji udziela Bartosz Rzeźniczak (tel. 65 529 81 27, e-mail: brzezniczak@leszno.pl)

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas