twitter instagram YouTube

2018-02-13
Nieodpłatna pomoc prawna

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramem udzielania pomocy

 1. Punkt nr 1 - Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  - Nieodpłatnej miediacji - Fundacja Honeste Vivere

  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek – piątek – 15:00 do 19:00
 2. Punkt nr 2 - Nieodpłatnej pomocy prawnek - Adwokaci i radcy prawni

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek – piątek – 15:00 do 19:00
 3. Punkt nr 3 - Nieodpłatnej pomocy prawnej - Fundacja Honeste Vivere

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Honeste Vivere - budynek dla organizacji pozarządowych w Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  • w poniedziałki i środy w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz
  • we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00

Szczegółowe opisy poszczególnych form pomocy (nieodpłatna mediacja, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) wraz z wyszczególnieniem osób, które mogą z nich skorzystać, znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

NOWOŚCI:

 • UPRAWNIENI

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

 • ZAPISY NA PORADY

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 65 529 81 00 lub mailowo pod adresem brzezniczak@leszno.pl.

 • FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas