twitter instagram YouTube

2014-11-26
Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia związane z działalnością organizacji pozarządowych

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP ( http://isap.sejm.gov.pl/ ) lub ze strony: http://dziennikustaw.gov.pl. Tekstów rozporządzeń i zarządzeń (także ich projektów) można szukać na stronach odpowiednich ministerstw oraz urzędów centralnych.

Akty prawne związane z tworzeniem fundacji, stowarzyszeń

Akty prawne związane z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akty prawne związane z prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe

Akty prawne związane z księgowością, finansami, podatkami i zatrudnianiem w organizacjach pozarządowych

Akty prawne związane z administracją publiczną

Źródło: http://administracja.ngo.pl/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas