twitter instagram YouTube

2014-10-23
Materiały do pobrania

MATERIAŁY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE:

Przeczytaj: Leszczyński Informator Pozarządowy

Przeczytaj: Informator dla seniorów, ich rodzin i opiekunów.

Przeczytaj: Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego

Przeczytaj: Fundusze dla Seniorów

Przeczytaj: Wykaz instytucji wspomagających osoby uzależnione i ich rodziny

Przeczytaj: Przewodnik po Partycypacji Senioralnej

Przeczytaj: Poradnik Inicjatywa Lokalna

Przeczytaj: Co słychać w Trzecim Sektorze

Przeczytaj: Kto i co? NGO!

 

PROGRAMY I STRATEGIE:

Przeczytaj: Program Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

Przeczytaj: Strategia Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014-2020

Przeczytaj: Uchwala_dotyczaca_konsultacji_Programu_Wspolpracy - obowiązująca do 31.12.2021 r.

Przeczytaj: Uchwała dotycząca konsultacji Programu Współpracy - obowiązująca od 2022 r.

 

SPRAWOZDANIA

Przeczytaj: Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

 

PRZYDATNE DRUKI:

Złóż: Wniosek o dofinansowanie wydarzenia ze środków Miasta Leszna

Złóż: Wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna

Przeczytaj: Wytyczne dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji

Złóż: Promocja wydarzeń NGO - formularz informacyjczny

Złóż: Wniosek o zawarcie partnerstwa projektowego  

DRUKI - DOTACJE [OTWARTE KONKURSY OFERT, TRYB POZAKONKURSOWY TZW. MAŁE GRANTY ORAZ REGRANTING - ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie]

[OBOWIĄZUJĄCE OD 1.03.2019r.]

OTWARTY KONKURS OFERT

TRYB POZAKONKURSOWY TZW. "MAŁE GRANTY"

REGRANTING

Druki obowiązujące od 1 marca 2019r. w wersji edytowalnej do pobrania poniżej.

DODATKOWE WZORY DOKUMENTY - DOT. DOTACJI:

DRUKI - DOTACJE [OTWARTE KONKURSY OFERT - ustawa o sporcie]

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas