twitter instagram YouTube

2014-10-23
Materiały do pobrania

Przeczytaj: Leszczyński Informator Pozarządowy

Przeczytaj: Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna.

Przeczytaj: Informator dla seniorów, ich rodzin i opiekunów.

Przeczytaj: Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego

Przeczytaj: Fundusze dla Seniorów

Przeczytaj: Wykaz instytucji wspomagających osoby uzależnione i ich rodziny

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Do_pobrania_10011.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Do_pobrania_10011.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

Przeczytaj: Strategia Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014-2020

Przeczytaj: Raport z badania dot. konsultacji społecznych w Lesznie w ramach projektu "Konsultuj, działaj, wzmacniaj!"

Przeczytaj: Przewodnik po Partycypacji Senioralnej

Złóż: Wniosek o dofinansowanie wydarzenia ze środków Miasta Leszna

Złóż: Wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna

Przeczytaj: Wytyczne dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji

Złóż: Małe Granty - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicnzego

Złóż: Małe Granty - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Złóż: Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Przeczytaj: Praktyczne wskazówki wypełniania wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Przeczytaj: Poradnik Inicjatywa Lokalna

Złóż: Promocja wydarzeń NGO - formularz informacyjczny

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej wprowadza nowe wzory dokumentów. Obowiązują one od 3 września 2016 roku:

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas