twitter instagram YouTube


Informacje o kampanii

„Zostaw swój 1% w Lesznie” to kampania dotycząca przekazywania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego, jaką co roku prowadzi Urząd Miasta Leszna.

Kampania ta ma na celu zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.

Do końca kwietnia każdego roku – wypełniając PIT – można przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy dla osób będących w potrzebie.

Kampania skierowana jest zarówno do podatników jak również do wszystkich leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.

Dlaczego warto przekazać swój podatek leszczyńskim NGO?

Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych pieniędzy przez cały rok organizowane są różne  imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne,  czy rehabilitowane są dzieci i młodzież itp. Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie działają w słusznym celu – dla innych. Dlatego warto je wesprzeć finansowo, bo działają na rzecz Leszna i jego mieszkańców. Realizują ważne zadania i cele społeczne…. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. Wspierając leszczyńskie  organizacje budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość, dajemy  przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej

Możliwość przekazania 1% należnego podatku to prosta droga zaangażowania się w sprawy Leszna, do podziękowania organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą działać dalej. Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.

Jak można przekazać swój 1%?

Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać: nr KRS i nazwę organizacji  oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).

Jak możemy promować kampanie pn.  „Zostaw swój 1% w Lesznie”

Promować ideę możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego wśród mieszkańców Leszna  może każdy. Zarówno uprawnione organizacje jak i inne podmioty czy sami mieszkańcy.  Razem możemy uświadamiać  mieszkańców  jak ważny jest TEN jeden procent podatku. Jednostkowo często jest to kwota stosunkowo niewielka, w rezultacie umożliwia organizacjom realizację różnorodnych celów.

Pragnąc dotrzeć do jak najliczniejszej grupy przygotowane zostały  plakaty i kalendarzyki oraz wykaz organizacji uprawnionych, które mają posłużyć wszystkim zainteresowanym  w promowaniu leszczyńskich organizacji pożytku publicznego oraz w dotarciu do mieszkańców z informacją o tym, iż warto przekazywać swój 1% podatku. 

Wszystkie osoby, które chcą włączyć się w promowanie idei przekazywania 1% mogą odbierać plakaty i kalendarzyki celem ich rozwieszania lub dystrybuowania w Lesznie, zmobilizujcie Waszych znajomych, rodziców, bliskich i dalekich krewnych, aby przy wypełnianiu PITów  uzupełnili odpowiednie pola i tym samym przekazali środki na rzecz leszczyńskich organizacji.

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1%  podatku na przygotowanych  plakatach mogą wpisywać swój KRS i nazwę organizacji oraz  rozwieszać je tam, gdzie uznają za stosowne.

Pamiętajmy, że każda forma przekazu jest dobra. Zachęcamy do włączania się do akcji! Wspierajmy tych, którzy na co dzień pracują na rzecz naszej społeczności!

 

Napisz do nas