twitter instagram YouTube


Informacje o kampanii

Urząd Miasta Leszna realizuje kampanię społeczną "Zostaw swój 1% w Lesznie”, która od roku 2023 przyjmuje nazwę "Zostaw swoje 1,5% w Lesznie".

Jej celem jest zachęcanie mieszkańców Leszna i sympatyków miasta do przekazywania 1,5% należnego podatku na rzecz lokalnie działających organizacji pożytku publicznego.

Od 1 stycznia 2023 r. na skutek nowelizacji związanej z wprowadzeniem pakietu zmian tzw. "Polskiego Ładu" wskazana wartość zostaje podwyższona do 1,5%. Wyższa wartość podatku przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego znajdzie zastosowanie już do rozliczeń dokonywanych w 2023 r. za przychody uzyskane za cały 2022 r.

Do 2 maja, z uwagi na to, że w 2023 roku 30 kwietnia wypada w niedzielę, termin złożenia zeznań podatkowych za 2022 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na wtorek 2 maja 2023 r. – składając deklarację podatkową PIT – każdy ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających w Lesznie lub na rzecz jego mieszkańców oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy dla osób będących w potrzebie. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście.

Dzięki temu, że sami możemy zdecydować, której organizacji podarujemy część naszego podatku, mamy wpływ na to jak nasze pieniądze zostaną wykorzystane.

Kto może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

1,5% podatku mogą przekazać podatnicy, którzy rozliczają się:

  • poprzez skalę podatkową – podatnicy, którzy rozliczają się poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem wynoszącym 12% lub 32%. Nie ma tu znaczenia źródło przychodu. W związku z tym 1,5% na rzecz OPP będą mogły przekazać zarówno te osoby, które mają przychody z umowy o pracę, jak i z umowy-zlecenie, praw autorskich, ze zbycia akcji czy z tzw. innych źródeł;
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu. 1,5% na rzecz OPP mogą przekazać także Ci podatnicy, którzy rozliczają przychody ryczałtowe wskazane w Ustawie o PIT (zbycie nieruchomości, prawa majątkowe, kapitały pieniężne).
  • podatkiem liniowym – osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie tego dochodu jedną stawką w wysokości 19%;

Co stanie się z moim 1,5% jeśli nie przekażę go organizacji pożytku publicznego?

Jeśli nie wskażemy w rozliczeniu konkretnego podmiotu, któremu chcielibyśmy przekazać 1,5% naszego podatku wówczas automatycznie jest on przekazany do Skarbu Państwa.

Dlaczego warto przekazać swój podatek leszczyńskim NGO?

Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1,5% działają m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych pieniędzy przez cały rok organizowane są różne akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne oraz aktywizujące osoby starsze, rehabilitowane są dzieci i młodzież, organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe itp.

To, na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze zależy, do jakiej organizacji one trafią: czy będzie to organizacja zajmująca się chorymi dziećmi, pomocą ofiarom wypadków, pomocą zwierzętom, ratowaniem zabytków, upowszechnianiem kultury, pomocą najuboższy, a może na jeszcze inny cel?

Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie organizacje pozarządowe działają w słusznym celu – dla innych. Dlatego warto je wesprzeć finansowo bo działają na rzecz Leszna i jego mieszkańców. Realizują ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. W ten sposób możemy pomóc naszym bliskim, znajomym, sąsiadom. Być może z tych działań korzysta TA przemiła starsza Pani, którą codziennie spotykamy w osiedlowym sklepiku, TE uśmiechnięte dzieci sąsiadów z klatki obok…

Wspierając leszczyńskie organizacje budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość, dajemy przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej. Możliwość przekazania 1,5% należnego podatku to prosta droga zaangażowania się w sprawy Leszna, do podziękowania również organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą działać dalej.

Przekazany 1,5% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.

Gdzie znaleźć informacje o leszczyńskich organizacjach pożytku publicznego?

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 działających na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców dostępny jest poniżej.

 

KARTKI POD NEWSY - ANIA (4dd

LP.

NUMER KRS

NAZWA ORGANIZACJI

1.

0000122672

AREOKLUB LESZCZYŃSKI, cel szczegółowy: AREOKLUB LESZCZYŃSKI

2.

0000224658

CARITAS POZNAŃSKA, cel szczegółowy DOM DZIECKA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W LESZNIE

3.

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

4.

0000510810

FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY

5.

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

6.

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

7.

0000548026

FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

8.

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

9.

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

10.

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

11.

0000065247

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY LESZNO, cel szczegółowy: IKS Leszno

12.

0000588215

KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU"

13.

0000270261

KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348

14.

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

15.

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE „DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM”

16.

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

17.

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE RAZEM Z NAMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

18.

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

19.

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

20.

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

21.

0000028529

MKS REAL ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL ASTROMAL

22.

0000103857

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH, cel szczegółowy: Koło Terenowe w Lesznie

23.

0000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, cel szczegółowy: Koło Leszno

24.

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

25.

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

26.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755       

27.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487

28.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 7 LESZNO 8108

29.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

30.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 10 LESZNO 6223

31.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299

32.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298

33.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 15 LESZNO 8169

34.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 LESZNO 8060

35.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 19 LESZNO 9039

36.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 21 LESZNO 8044

37.

0000270261

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ  W LESZNIE, cel szczegółowy SP NR 1 LESZNO 2011

38.

0000024646

RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE

39.

0000379351

STOWARZYSZENIE „AKTYWNA TRZYNASTKA”

40.

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

41.

0000118937

STOWARZYSZENIE ECHO

42.

0000614310

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II

43.

0000348075

STOWARZYSZENIE "KOLORY"

44.

0000034219

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

45.

0000068839

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. JANUSZA KORCZAKA

46.

0000578402

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"

47.

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

48.

0000056976

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

49.

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

50.

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

51.

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

52.

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

53.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL", cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

54.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy KLUB CRC LESZNO 8241      

55.

0000270261

STOWARZYSZENIE UKS 9 LESZNO, cel szczegółowy: UKS 9 Leszno 10790

56.

0000427837

STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

57.

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR 12 LESZNO 2054

58.

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

59.

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

60.

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

61.

0000197334

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO

62.

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO, cel szczegółowy: FOOTBALL ACADEMY LESZNO 8920

63.

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA" PRZY SP NR 1 W LESZNIE, cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290

64.

0000270261

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO TELEKOMUNIKACYJNYCH, cel szczegółowy: ZSET Leszno 332

65.

0000053657

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW, cel szczegółowy: ODDZIAŁ W LESZNIE

*Lista opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie www.niv.gov.pl z dnia 10 stycznia 2023 r.

Napisz do nas