twitter instagram YouTube


Informacje o kampanii

Urząd Miasta Leszna realizuje kampanię społeczną "Zostaw swój 1% w Lesznie”.

Jej celem jest zachęcanie mieszkańców Leszna i sympatyków miasta do przekazywania 1% należnego podatku na rzecz lokalnie działających organizacji pożytku publicznego.

Do końca kwietnia – składając deklarację podatkową PIT – każdy ma możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających w Lesznie lub na rzecz jego mieszkańców oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy dla osób będących w potrzebie. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście.

Dzięki temu, że sami możemy zdecydować, której organizacji podarujemy część naszego podatku, mamy wpływ na to jak nasze pieniądze zostaną wykorzystane.

Kto może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający
  • z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

 Co stanie się z moim 1% jeśli nie przekażę go organizacji pożytku publicznego?

 Jeśli nie wskażemy w rozliczeniu konkretnego podmiotu, któremu chcielibyśmy przekazać 1% naszego podatku wówczas automatycznie jest on przekazany do Skarbu Państwa.

Dlaczego warto przekazać swój podatek leszczyńskim NGO?

Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych pieniędzy przez cały rok organizowane są różne  akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne oraz aktywizujące osoby starsze, rehabilitowane są dzieci i młodzież, organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe,  itp.

To, na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze zależy, do jakiej organizacji one trafią: czy będzie to organizacja zajmująca się chorymi dziećmi, pomocą ofiarom wypadków, pomocą zwierzętom, ratowaniem zabytków, upowszechnianiem kultury, pomocą najuboższy, a może na jeszcze inny cel?

Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie organizacje pozarządowe działają w słusznym celu – dla innych. Dlatego warto je wesprzeć finansowo bo działają na rzecz Leszna i jego mieszkańców. Realizują ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. W ten sposób możemy pomóc naszym bliskim, znajomym, sąsiadom. Być może z tych działań korzysta TA przemiła starsza Pani, którą codziennie spotykamy w osiedlowym sklepiku, TE uśmiechnięte dzieci sąsiadów z klatki obok…

Wspierając leszczyńskie  organizacje budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość, dajemy przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej. Możliwość przekazania 1% należnego podatku to prosta droga zaangażowania się w sprawy Leszna, do podziękowania również organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą działać dalej.

Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.

Gdzie znaleźć informacje o leszczyńskich organizacjach pożytku publicznego?

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018  działających na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców  dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl.

Lista  organizacji  pozarządowych  przygotowana  została w oparciu o dane udostępnione przez Narodowy Instytut wolności https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ i jest aktualizowana w połowie każdego miesiąca.

 

Napisz do nas