twitter instagram YouTube

2018-02-13
1 % dla leszczyńskich NGO w 2018

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Miasto Leszno kolejny raz wspomaga lokalne Organizacje Pozarządowe prowadząc kampanię "Zostaw swój 1 % w Lesznie". Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców. Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych) na rzecz leszczynian, ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście. Jak dokonać odpisu?
 
Krok 1:
Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2017.
 

LP.

KRS

Nazwa Organizacji

1

0000122672

AEROKLUB POLSKI, cel szczegółowy: AEROKLUB LESZCZYŃSKI

2

0000073867

CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH "PISOP'

3

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

4

0000024181

FUNDACJA " DR CLOWN" O/LESZNO    cel szczegółowy: LESZNO

5

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

6

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

7

0000548026

FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

8

0000313956

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO , cel szczegółowy: LESZNO

9

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM.JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

10

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

11

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

12

0000466115

FUNDACJA STREFAPL

13

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

14

0000270261

KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348

15

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

16

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

17

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

18

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

19

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

20

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

21

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

22

0000028529

MKS REAL-ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL-ASTROMAL

23

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

24

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

25

0000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE, z dopiskiem: Koło Leszno

26

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755

27

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE , cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487

28

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 IM KUBUSIA PUCHATKA  cel szczegółowy: PM 7 MISIA USZATKA LESZNO 8108

29

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

30

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 ZIELONY ŚWIAT cel szczegółowy: ZIELONY ŚWIAT LESZNO 6223 

31

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299

32

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy  PM 13 LESZNO 6298

33

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 15 LESZNO 8169

34

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 8060

35

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W LESZNIE, cel szczegółowy: PRZEDSZKOLE 21 LESZNO 8044

36

0000028529

SATORI LESZNO KLUB KARATE, cel szczegółowy:  SATORI LESZNO

37

0000081477

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE

38

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

39

0000348075

STOWARZYSZENIE "KOLORY"

40

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

41

0000034219

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

42

0000068839

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA

43

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

44

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

45

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

46

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

47

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ Ii II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

48

0000056976

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

49

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL" , cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

50

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy: KLUB CRC LESZNO 8241

51

0000210172

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKOWKI  z dopiskiem: MŁODZIEŻOWA SEKCJA KOSZYKÓWKI POLONIA 1912 LESZNO

52

0000427837

STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

53

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy: SP NR 1 LESZNO 2011

54

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR 12 LESZNO 2054

55

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

56

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

57

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

58

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA PRZY SP NR 1 W LESZNIE , cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290

59

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

60

0000270261

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO TELEKOMUNIKACYJNYCH  cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325

61

0000266321

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, cel szczegółowy: Hufiec Leszno

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

 
Jeżeli Państwa organizacji nie ma na liście, a działa ona na rzecz Leszna i jego mieszkańców, prosimy zgłosić to mailowo na adres: ngo@leszno.pl
 
Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:
  • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie;
  • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;
  • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości.
 
Krok 2:
Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.
 
Ważne informacje:
  • elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe;
  • na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację, jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację;
  • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie;
  • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.
Pieniądze – 1% podatku należnego za 2017 r.
– na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2018.

Emeryci i  renciści, którym podatek rozlicza ZUS na druku PIT – 40 w prosty sposób mogą przekazać 1% swojego podatku – wystarczy, że złożą w Urzędzie Skarbowym PIT – OP, w którym wskażą Organizację Pożytku Publicznego której chcą  udzielić wsparcia.

Dlaczego warto przekazać swój podatek leszczyńskim NGO? Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych pieniędzy przez cały rok organizowane są różne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne, czy rehabilitowane są dzieci i młodzież itp. Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie działają w słusznym celu – dla innych. Profil działalności lokalnych organizacji pozarządowych jest bardzo szeroki i zróżnicowany, jest zatem w czym wybierać. Pieniądze przekazać można fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych. Można wesprzeć stowarzyszenia sportowe, kulturalne. Wspierając leszczyńskie organizacje budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość, dajemy przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej. Możliwość przekazania 1% należnego podatku to prosta droga zaangażowania się w sprawy Leszna, do podziękowania również organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą działać dalej. Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego. Jeśli jeszcze nie wiesz komu przekażesz swój 1 % podatku zapoznaj się z naszym informatorem (do pobrania TUTAJ), w którym opisujemy organizacje działające w Lesznie lub na rzecz jego mieszkańców. 
 
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas