twitter instagram YouTube

2015-01-21
1% dla leszczyńskich NGO w 2015

Zostaw swój 1% w Lesznie!

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców. Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń) na rzecz leszczynian, ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście.

Jak dokonać odpisu?

Krok 1:

Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.

Lp.

KRS

Nazwa organizacji

1

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

2

0000024181

FUNDACJA " DR CLOWN" O/LESZNO    cel szczegółowy: LESZNO

3

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

4

0000313956

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO, cel szczegółowy: LESZNO

5

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

6

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

7

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

8

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

9

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI – MŁODYM  cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325

10

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

11

0000055622

KLUB PŁYWACKI "AKWAWIT" W LESZNIE

12

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

13

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

14

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

15

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

16

0000385915

LIONS CLUB LESZNO 2000

17

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

18

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE

19

0000081477

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE

20

0000068839 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. JANUSZA KORCZAKA 

21

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

22

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

23

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

24

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

25

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

26

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

27

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ „MŁODA POLONIA ASTROMAL” cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

28

0000210172

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI  z dopiskiem: MŁODZIEŻOWA SEKCJA KOSZYKÓWKI POLONIA 1912 LESZNO

29

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

30

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

31

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE

32

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

33 0000266321

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA,

cel szczegółowy: Hufiec Leszno

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie  http://www.pozytek.gov.pl/Zaktualizowany,wykaz,OPP,3654.html

Jeżeli Państwa organizacji nie ma na liście, a działa ona na rzecz Leszna i jego mieszkańców, prosimy zgłosić to mailowo na adres aszymanska@leszno.pl.

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:

  • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2014 r. włącznie;
  • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;
  • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości

Krok 2:

Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

Ważne informacje:

  • Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).
  • Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
  • Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
  • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
  • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2014 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2015.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas