twitter instagram YouTube

2013-10-30
1% dla leszczyńskich NGO w 2013

Z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy decydują się na przekazanie 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych. Poprosiliśmy organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i działające na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców, aby wypełniły ankietę dotyczącą ich działań. Na razie o swoich dokonaniach opowiedziało nam siedem z nich. Zachęcamy do lektury i mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu podjęcie decyzji przy ywpełnianiu deklracji podatkowej.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% FUNDACJI CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY-WALKERA „PODAJ DALEJ”?

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w celu zdobycia środków na realizację swych celów statutowych organizuje imprezy i aukcje charytatywne oraz inne działania pozwalające na pomoc podopiecznym. Opracowała również kilka projektów na dofinansowanie działań na rzecz chorych, które nie otrzymały dotacji. W tej sytuacji bardzo istotne są środki przekazane przez podatników służące realizacji działań na rzecz chorych podopiecznych Fundacji.

Kilknij, aby poznać szczegóły działań przeprowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na ten rok.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% LIONS CLUB LESZNO 2000?

Członkinie stowarzyszenia działają od kilkunastu lat w pełni charytatywnie "z sercem na dłoni". Fundusze pozyskane w całości wydają na cele statutowe klubu, tj. pomoc i wsparcie materialne dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z rodzin poszkodowanych przez choroby nowotworowe. Z każdym rokiem liczba osób, którym udało się pomóc wzrasta.

Kilknij, aby poznać szczegóły działań przeprowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na ten rok.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% FUNDACJI ODZEW?

Misją Fundacji Odzew jest przeciwdziałanie, kompensacja i eliminacja negatywnych skutków transformacji ustrojowej, szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, patologią.

Kilknij, aby poznać szczegóły działań przeprowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na ten rok.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% FUNDACJI ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ?

Choroby układu moczowego, w tym zwłaszcza gruczołu krokowego, stają się coraz większym problemem zdrowia publicznego w naszym kraju. W Polsce rak stercza jest trzecią przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej. Chcąc skutecznie z tym walczyć potrzeba coraz lepszych narzędzi, a to oznacza dostęp do najnowocześniejszej aparatury medycznej tak diagnostycznej, jak i operacyjnej. Temu celowi służą odpisy 1% podatku od dochodów osobistych, za które to środki kupuje się potrzebny sprzęt.

Kilknij, aby poznać szczegóły działań przeprowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na ten rok.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% STOWARZYSZENIU TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE?

Uważamy, że warto przekazać tzw. 1% na rzecz naszego stowarzyszenia, ponieważ od 16 lat działamy na terenie Leszna i dla jego mieszkańców, przede wszystkim na rzecz dzieci i ich rodzin. Nie zajmujemy się przekazywaniem pieniędzy konkretnym rodzinom, ale podejmujemy działania takie, aby przezwyciężały kryzysy i mogły samodzielnie funkcjonować. Nasza aktywność jest prowadzona na wielu płaszczyznach: od wsparcia indywidualnego po oddziaływania na grupy i lokalną społeczność. Dzięki pozyskiwaniu 1% pomoc w naszym stowarzyszeniu jest udzielana bezpłatnie. Środki te nie są przeznaczane na wynagrodzenia osób sprawujących określone funkcje w stowarzyszeniu, tylko na konkretną specjalistyczną pomoc. Ważne jest to, że nasza działalność jest przejrzysta – każdy może zapoznać się z nią na naszej stronie internetowej.

Kliknij, aby poznać szczegóły działań przeprowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na ten rok.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRO-MUSICA?

Kliknij, aby poznać szczegóły działań prowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na ten rok.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% STOWARZYSZENIU NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI im. JANUSZA KORCZAKA we WŁOSZAKOWICACH

Kliknij, aby poznać szczegóły działań prowadzonych przez tę organizację na rzecz Leszna i jego mieszkańców w latach 2010-2012 i jej plany na 2013 rok.

 

Pod adresem mailowym aszymanska@leszno.pl czekamy na zgłoszenia od pozostałych organizacji. Przybliżymy Państwu ich działalność, jak tylko poznamy szczegóły.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Fundację Chorych na Zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”

2010 rok

1) Zredagowanie i wydanie publikacji „Zespół Dandy – Walkera bez tajemnic”. Pierwsza część poświęcona była przedstawieniu zespołu Dandy-Walkera od strony medycznej, a druga działalności Fundacji. Publikacja została wydana w nakładzie tysiąca egzemplarzy i jest dostępna dla rodziców podopiecznych Fundacji i innych zainteresowanych. Publikacja ukazała się równiez w formie e-booka.

2) Organizacja dwóch konferencji poświęconych zespołowi Dandy – Walkera.

3) Publikowanie na stronie internetowej fundacji informacji na temat zespołu Dandy – Walkera zarówno z przekładów zagranicznych jak również publikacji krajowych.

3) Koncerty charytatywne Stana Borysa (styczeń) i zespołu Strachy na Lachy (wrzesień).

4) Pozyskiwanie i sprzedaż przedmiotów na aukcjach charytatywnych.

5) Udział członka Zarządu, Mateusza Nowaka, w dwóch biegach maratońskich co pozwoliło na popularyzację idei działania Fundacji i zebranie środków na działalnośc statutową.

6) Akcja pozyskiwania od firm zużytych tonerów i pojemników tuszu w celu dalszej odsprzedaży w specjalistycznych punktach.

7) Opracowanie i przesłanie do Fundacji „Polska Miedź”, Fundacji ORLEN oraz Fundacji Kredyt Banku i Warty wniosków o sfinansowanie przygotowanych projektów (żaden z wniosków nie uzyskał dofinansowania).

8) Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjny dla rodziców chorych na zespół Dandy-Walkera.

9) Zorganizowanie pierwszej kampanii promocyjnej mającej na celu pozyskanie 1% podatku po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. W tym celu Fundacja zleciła wydrukowanie pięciu tysięcy ulotek, w dystrybucję których aktywnie włączyli się niektórzy z rodziców podopiecznych Fundacji.

10) Charytatywna praca członków Zarządu fundacji związana z jej bieżącą działalnością.

2011 rok

1) Organizacja koncertów charytatywnych Stana Borysa i zespołu Strachy na Lachy oraz festynu pod hasłem „Dodaj nam skrzydeł".

2) Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie udziału wolontariuszy w podejmowanych działaniach Fundacji, współpraca z organami samorządowymi i instytucjami lokalnymi przy organizowaniu i wspieraniu podejmowanych przedsięwzięć.

3) Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodziców chorych na zespołem Dandy – Walkera  i pomoc w kontaktach z ośrodkami medycznymi w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu w zakresie wsparcia i pomocy podopiecznym Fundacji.

2012 rok

1) Rozszerzanie współpracy z honorowymi konsultantami i placówkami medycznymi w celu stworzenia ośrodków referencyjnych dla podopiecznych Fundacji z miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

2) Udział przedstawicieli Zarządu Fundacji i rodziców podopiecznych w audycji „Na wyciągnięcie ręki” w programie III Polskiego Radia w celu przedstawienia problemów chorych na zespół Dandy-Walkera.

3) Zorganizowanie koncertu charytatywnego zespołu Strachy na Lachy.

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013roku:

1) Zorganizowanie koncertów charytatywnych oraz kiermaszów świątecznych dla mieszkańców Leszna i regionu.

2) Ubieganie się o środki publiczne na realizację zjazdu integracyjno-edukacyjnego dla chorych i rodziców z udziałem rehabilitantów, psychologa, prawnika i lekarzy specjalistów.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Lions Club

2010 rok

1) Ufundowanie stypendiów dla 16 osób za kwotę 37044,00 PLN

2) Akcja "Astromal i Lions Club Leszno 2000 dzieciom" - zakup systemów grzewczych dla noworodków z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie za kwotę 9800,00 PLN

3) Akcja "Wyprawka szkolna" wydana kwota 7246,05 PLN i akcja "Gwiazdka" wydana kwota 6000,00 PLN

4) Zakup wanny z hydromasażem, fotelika i materaca dla poszkodowanej Paulinki Ciszak za kwotę 6340,72 PLN

5) Zakup wózka inwalidzkiego dla Maxymiliana Andrzejczaka za kwotę 2587,68 PLN

6) Pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydana kwota 1712,72 PLN

2011 rok

1) Ufundowanie stypendiów dla 18 osób za kwotę 48160,00 PLN

2) Zakup kardiomonitora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie za kwotę 19000,00 PLN

3) Akcja "Wyprawka szkolna" wydana kwota 6891,47 PLN

4) Zakup pianina dla Ani Ilminowicz za kwotę 3800,00 PLN

5) Pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie wydana kwota 2490,06 PLN

2012 rok

1) Ufundowanie stypendiów dla 23 osób za kwotę 54740,00 PLN

2) Akcja "Wyprawka szkolna" wydana kwota 6489,22 PLN i akcja "Gwiazdka" wydana kwota 3000,00 PLN

3) Pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie wydana kwota 1933,44 PLN

4) Zapomogi losowe dla 4 osób wydana kwota 5600,00 PLN

5) Rehabilitacja naszych podopiecznych wydana kwota 23682,70

6) Zakup systemu grzewczego dla noworodków leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie za kwotę 5908,00 PLN

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013roku:

1) Ufundowanie stypendiów dla 20 osób program w trakcie realizacji od stycznia

2) Pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie

3) Akcja "Wyprawka szkolna " i akcja "Gwiazdka"

4) Finansowanie rehabilitacji i pomoc w sytuacjach losowych.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Fundację Odzew

2010 rok

1) „Starszy Brat- Starsza Siostra”- Biuro Uzależnień- Leszno

2) „Chopin w Pyrlandii”- Departament Edukacji i Nauki, Poznań

3) „Aktywni seniorzy”- MOPR, Leszno

4) „Liderzy, Lidereczki zdrowia”- Departament Zdrowia, Poznań

5) Organizacja pomocy dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią (Sandomierz) - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa

2011 rok

1) „Starszy Brat- Starsza Siostra”- Biuro Uzależnień- Leszno

2) Warsztaty aktywizujące młodzież zagrożonych uzależnieniami- Biuro Uzależnień, Leszno

3) „Wielkopolski Wolontariat”- Urząd Wojewódzki, Poznań

4) „Integracja, aktywizacja, działanie” – MOPR, Leszno

5) „Inkubator spółdzielni socjalnych” – ROPS, Poznań

6) „Integracja, aktywizacja, edukacja” – Departament Ochrony Zdrowia, Poznań

7) „Wakacyjna terapia z mamą” – Departament Ochrony Zdrowia, Poznań

8) „Społeczeństwo równych szans” – ROPS, Poznań

2012 rok

1) „Wolontariat nasza szansą” – Biuro Uzależnień, Leszno

2) „Od możliwości do rzeczywistości” – Fundacja „Dbam o zdrowie”, Łódź

3) „Budujemy obywatelska Wielkopolskę” – Urząd Marszałkowski, Poznań

4) „Nie! Przemocy – Leszczyńskie spotkania obywatelskie” – MOPR, Leszno

5) „Wolontariat naszą alternatywą” – Departament Ochrony Zdrowia, Poznań

6) Powstanie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013roku:

Dzięki przekazanym pieniądzom Fundacja będzie mogła realizować jeszcze więcej projektów, a tym samym przyczynić się do uruchomienia aktywnych postaw mieszkańców naszego regionu. Corocznie Fundacja organizuje zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej oraz w dalszym ciągu prowadzone są działania związane z rozwojem i funkconowaniem Leszczyńskiego Biura Wolontariatu.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Fundację Rozwoju Urologii Leszczyńskiej

2010 rok

1) Zakup ureteroskopu wraz z nowoczesną optyką okularową do przeprowadzania operacji urologicznych (koszt: 200.000 PLN)

2011 rok

1) Zakup trzech sztuk światłowodów do nabytego w 2010r. ureteroskopu (koszt: 3.200 PLN)

2012 roku:

1) Zakup pistoletu do biopsji Magnum MG 1522 wraz z 50 szt. igieł (koszt: 7.300 PLN)

2) Zakup lasera holmowego Medilos H20 firmy Dornier Mech-Tech wraz z oprzyrządowaniem (koszt: 43.200 PLN)

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013roku:

W roku 2013 i 2014 Fundacja będzie pozyskiwała środki na zakup dalszej niezbędnej, nowoczesnej na wysokim poziomie aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego. W tym celu Fundacja zamierza przeprowadzić szerszą kampanię społeczną na terenie miasta Leszna i regionu.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

2010

1) Interwencje, konsultacje i porady - 35 spraw dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, w których udzieliliśmy 338 konsultacji i porad.

2) Mediacje rodzinne i kontakty dzieci z rodzicami - 5 spraw mediacji rodzinnych i 1 sprawa mediacji nieletnich; organizacja 64 spotkań dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nim.

3) Teatrzyki profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4) Szkolenie nauczycieli przedszkolnych w zakresie pierwszej interwencji i diagnozy dzieci wykorzystywanych seksualnie.

5) Pokój przyjazny dziecku, gdzie organizowane są spotkania dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują nad nimi bezpośredniej opieki (j/w) i gdzie odbywają się przesłuchania dzieci, które są świadkami w procesach sądowych (zwłaszcza dotyczących wykorzystywania seksualnego) – w 2010r. odbyło się 5 takich przesłuchań.

6) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – do Hostelu Ośrodka przyjęto 30 kobiet i 38 dzieci; udzielono jednorazowej pomocy ambulatoryjnej 99 osobom, a długofalową pomocą objęto 109 rodzin; udzielono 809 porad, interwencji, terapii i mediacji, 140 porad telefonicznych, 100 porad prawnych; odbyły się 132 spotkania grupowe.

2011

1) Interwencje, konsultacje i porady – 89 spraw dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, w których udzieliliśmy w sumie 234 konsultacji i porad.

2) Mediacje rodzinne i kontakty dzieci z rodzicami – 3 sprawy mediacji rodzinnych i 31 spotkań dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nim.

3) Teatrzyki profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4) Szkolenie „Diagnozowanie rodziny w konflikcie okołorozwodowym” dla grupy 14 specjalistów.

5) Szkolenie „Wychowanie w oparciu o wartości” dla grupy 16 specjalistów.

6) Pokój przyjazny dziecku - 16 przesłuchań dzieci i przygotowań dzieci do przesłuchań i bycia świadkiem w sądzie.

7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej: do Hostelu Ośrodka przyjęto 36 kobiet i 48 dzieci; udzielono jednorazowej pomocy ambulatoryjnej 65 osobom, a pomocą długofalową objęto 150 rodzin; udzielono 1036 porad, konsultacji, interwencji, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 115 porad telefonicznych, 88 porad prawnych, zorganizowano 110 spotkań grupowych.

2012

1) Interwencje, konsultacje i porady – 30 spraw dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, w których udzieliliśmy w sumie 155 konsultacji i porad.

2) Mediacje rodzinne i kontakty dzieci z rodzicami – 7 spraw mediacji rodzinnych, 58 spotkań dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nim.

3) Prowadzenie Klubu Dziecka i Rodzica – ze wsparcia Klubu skorzystało 11 rodziców i 15 dzieci, w spotkaniach ze specjalistami wzięło udział w sumie 32 rodziców.

4) 12 spotkań edukacyjne „Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice” i „Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka” dla 136 rodziców.

5) Seminarium „Wartości w życiu dziecka” dla 180 specjalistów.

6) Szkolenie “Przywiązanie jako czynnik ochronny w rozwoju dziecka” dla 16 specjalistów.

7) Kampania społeczna „Słowa ranią na całe życie” realizowana w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje.

8) 2 grupowe zajęcia edukacyjno-wsparciowe dla osób dorosłych będących w konflikcie okołorozwodowym/okołorozstaniowym „Mama i Tata na zawsze”.

9) Letni Piknik Rodzinny dla 49 dzieci z rodzicami przeżywającymi trudności życiowe.

10) Opracowanie i wydanie 2000 szt. ulotki informacyjno-edukacyjnej dla rodziców małych dzieci.

11) Pokój przyjazny dziecku – 18 przesłuchań dzieci i przygotowań dzieci do przesłuchań i bycia świadkiem w sądzie.

12) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – do Hostelu Ośrodka przyjęto 31 kobiet i 38 dzieci; udzielono jednorazowej pomocy ambulatoryjnej 110 osobom, a pomocą długofalową objęto 194 rodziny; udzielono 1225 porad, konsultacji, interwencji, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 106 porad telefonicznych, 63 porady prawne; zorganizowano 101 spotkań grupowych.

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013roku:

1) podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,

2) świadczenie konsultacji, porad i mediacji rodzinne,

3) niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym,

4) przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie około rozwodowym,

5) działalność psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna,

6) upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym,

7) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),

8) prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Fundację Edukacyjną Pro-Musica

2010

1) Comiesięczne Koncerty Edukacyjne pt. „Podróże w czasie i przestrzeni” dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Leszna. 4 wykonawców, ok. 1300 beneficjentów co miesiąc. 25 tys. zł. dofinansowania od Miasta Leszna – nieodpłatne dla szerokiego grona.

2) VI Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe. 13 wykonawców, ok. 1200 beneficjentów. 25 tys. zł dofinansowania od Miasta Leszna.

3) 6 Koncertów Jazzowych. 24 wykonawców, ok. 1000 beneficjentów – nieodpłatne dla szerokiego grona.

4) Koncert Trio Rosawa – Bandurzystki z Żytomierza Ukraina. 5 wykonawców, ok. 280 beneficjentów. 3 tys. zł dofinansowania od Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie.

5) Zorganizowanie wyjazdu na koncert do Filharmonii w Poznaniu. 1 wykonawca, 56 beneficjentów. 1500 zł dofinansowania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

6) Spotkania z Mikołajem podczas koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Leszna oraz na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

2011

1) Comiesięczne Koncerty Edukacyjne pt.”Podróże w czasie i przestrzeni” dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Leszna. 5 wykonawców, ok. 1300 beneficjentów co miesiąc. 27 tys. zł dofinansowania od Miasta Leszna – nieodpłatne dla szerokiego grona osób.

2) VII Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe. 13 wykonawców, ok. 1200 beneficjentów. 27 tys. zł dofinansowania od Miasta Leszna, 10 tys. zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

3) Koncert Chóru Kameralnego Kijów podczas Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna” 25 wykonawców, ok. 250 beneficjentów. 8600 zł dofinansowania od Miasta Leszna. Nieodpłatne dla szerokiego grona osób.

4) Jarmark Ukraiński podczas Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna” 63 wykonawców, ok. 500 beneficjentów. 6400 zł dofinansowania od Miasta Leszna.

5) 8 koncertów jazzowych. 32 wykonawców, ok. 1500 beneficjentów. Nieodpłatne dla szerokiego grona osób.

6) Konkurs Wiedzy o Muzyce – podsumowanie zdobytych wiadomości podczas koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – pisemny, w szkołach; II etap – ustny finał w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie dla 15 uczestników w grupie szkół podstawowych z ośmiu szkół z terenu województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lesznie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Leszno.

7) Spotkania z Mikołajem podczas koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Leszna oraz na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

2012

1) Comiesięczne Koncerty Edukacyjne pt.”Podróże w czasie i przestrzeni” dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Leszna. 5 wykonawców, ok. 1300 beneficjentów co miesiąc. 25 tys. zł dofinansowania od Miasta Leszna – nieodpłatne dla szerokiego grona osób.

2) VIII Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe. 12 wykonawców, ok. 1200 beneficjentów. 20 tys. zł. dofinansowania od Miasta Leszna, 20 tys. zł dofinansowania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3) Narodowa Orkiestra Instrumentów Ludowych Ukrainy z Kijowa podczas Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”. 63 wykonawców, ok. 700 beneficjentów. 9500 zł dofinansowania od Miasta Leszna – nieodpłatnie dla szerokiego grona osób.

4) I Polsko Szwajcarskie Warsztaty Jazzowe w ramach projektu „Leszno i Biel-Partnerstwo dla rozwoju”. 13 wykonawców, 57 uczestników warsztatów, ok. 1300 beneficjentów. Dofinansowane z Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu.

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013roku:

1) Comiesięczne Koncerty Edukacyjne pt.”Podróże w czasie i przestrzeni” dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Leszna. 20 tys. zł dofinansowania od Miasta Leszna.

2) IX Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe. 20 tys. zł. dofinansowania od Miasta Leszna.

3) Kijowska Orkiestra Kameralna podczas Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”. Ok. 30 wykonawców. 9500 zł dofinansowanie od Miasta Leszna.

4) Polsko-Szwajcarski Festiwal Jazzowy „Spread Your Jazz” w ramach projektu Leszno i Biel-Partnerstwo dla rozwoju.

5) I Polsko – Szwajcarskie konsultacje i zawody ujeżdżeniowe w ramach projektu „Leszno i Biel - Partnerstwo dla rozwoju”.

6) Koncerty Świąteczne z Mikołajem oraz spotkanie na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

Działania przeprowadzone na rzecz Leszna i jego mieszkańców przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka

2010 rok:

1) Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 60 osób.

2) Spotkanie wielkanocne „zajączek” i przygotowanie 90 paczek świątecznych dla podopiecznych.

3) Wycieczka integracyjna dla 52 osób, w tym 33 osoby niepełnosprawne do Zakopanego, Słowacji i Krakowa.

4) Wycieczka dla 52 osób, w tym 35 osób niepełnosprawnych nad morze do Rewala i Kołobrzegu.

5) XIII Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna – 60 osób niepełnosprawnych wraz z rodzicami i rodzeństwem.

6) Udział w organizacji „Spotkania z muzami” i w sprzedaży książek – dochód w wysokości 466,43 zł przeznaczony został na leczenie podopiecznej stowarzyszenia.

7) Spotkanie literackie „Poetycka Choinka” połączone z ofiarowaniem upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz licytacją obrazów i sprzedażą książek – dochód w wysokości 360,00 zł przeznaczony został na leczenie podopiecznej stowarzyszenia.

2011 rok:

1) Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 60 osób.

2) Spotkanie „Gwiazdkowe” – 180 osób (dzieci i młodzież niepełnosprawna z rodzicami, zaproszeni goście).

3) Spotkanie wielkanocne „zajączek” i przygotowanie 75 paczek świątecznych dla podopiecznych.

4) Udział podopieczni stowarzyszenia wraz z rodzicami i rodzeństwem w Powiatowy Dniu Dziecka w Górznie.

5) Udział delegacji Stowarzyszenia w półfinale 7. edycji Festiwalu zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

6) Wycieczka integracyjna dla 52 osób – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Świnoujścia.

7) XIV Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna – 80 osób (dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z rodzicami i rodzeństwem).

2012 rok:

1) Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 60 osób.

2) Spotkanie wielkanocne „zajączek” i przygotowanie 75 paczek świątecznych dla podopiecznych.

3) Udział podopiecznych stowarzyszenia wraz z rodzicami i rodzeństwem w Powiatowym Dniu Dziecka w Rydzynie.

4) XV edycja Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej – 80 osób (dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z rodzicami i rodzeństwem).

5) XV – lecie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka we Włoszakowicach. W uroczystości uczestniczyło 200 osób.

Plany działań na rzecz Leszna i jego mieszkańców w 2013 roku:

1) „Spotkanie wielkanocne” w leśniczówce Koczury,

2) „Dzień dziecka”,

3) Wycieczka integracyjna na Mazury (6 dni),

4) XVI Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna,

5) „Gwiazdka”,

W zależność od pozyskania środków finansowych przeprowadzona zostanie ciągła i kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas