twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

odLOTTOwa jazda

odLOTTOwa jazda

Program „odLOTTOwa jazda”ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.

mPotęga- program grantowy

mPotęga- program grantowy

Fundacja mBanku finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. Organizatorzy preferują projekty rozszerzające zakres tematów poza program szkolny i pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne, uczelnie wyższe, biblioteki publiczne oraz grupy nieformalne.Termin składania wniosków upływa 15 maja 2019 r.

ORLEN dla Strażaków

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze.

Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP wspiera projekty związane z koleją. Dofinansowanie ze środków fundacji można uzyskać na projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia na następujący rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Moja Mała Ojczyzna - konkurs grantowy

Moja Mała Ojczyzna - konkurs grantowy

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła 3 edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy edukacyjne w Wiśle dla 50-cio osobowych grup (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą).

Konkurs grantowy - pomagamy pszczołom

Konkurs grantowy - pomagamy pszczołom

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pszczoły pełnią ważną rolę w środowisku. Zawdzięczamy im owoce, warzywa, kawę, oleje, a także ubrania i kosmetyki.

Konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor). Dotacja w ramach konkursu może zostać przyznana na dofinansowanie działań z obszaru wspierania kolarstwa (konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich) w Polsce.

Napisz do nas