twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Wsparcie w reformowaniu polityk, Erasmus +

Wsparcie w reformowaniu polityk, Erasmus +

Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Erasmus +

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Erasmus +

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

Program Erasmus +

Program Erasmus +

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

Erasmus +, wsparcie w reformowaniu polityk

Erasmus +, wsparcie w reformowaniu polityk

Akcja promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

Erasmus +, mobilność osób w dziedzinie młodzieży

Erasmus +, mobilność osób w dziedzinie młodzieży

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.

Progam Erasmus +, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Progam Erasmus +, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Erasmus+ oferuje wsparcie dla organizacji prowadzących działalność, która: wspiera wdrażanie unijnych strategii w dziedzinie sportu promuje sport i aktywność fizyczną wspiera realizację Europejskiego Tygodnia Sportu.

Napisz do nas