twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Granty w Programie Wspieramy Ukrainę

Granty w Programie Wspieramy Ukrainę

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023. Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Nabór do konkursu trwa do 28 lutego 2023 r.

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Ambasada i konsulat USA ogłosiły możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce. Wnioski można składać do 5 marca 2023 r.

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach konkursu organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkurs organizowany jest przez Operatorów dwóch programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2023 r.

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. WDZIĘCZNI BOHATEROM - POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM. Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2023 r.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej

Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej

Nabór nr 1 wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Nabór wniosków trwa do dnia 16 lutego 2023 roku.

Konkurs BetterWithPets dla organizacji wspierających więzi między człowiekiem i zwierzęciem

Konkurs BetterWithPets dla organizacji wspierających więzi między człowiekiem i zwierzęciem

Purina uruchamiła konkurs BetterWithPets dla organizacji społecznych wspierających więzi między człowiekiem i zwierzęciem. Wnioski można składać do 3 marca 2023r.

Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca na lokalne działania strażnicze w Polsce

Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca na lokalne działania strażnicze w Polsce

Konkurs na lokalne działania w Polsce, to konkurs dla osób i organizacji, lokalnych watchdogów, sprawdzających czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego. To dzięki strażnikom i strażniczkom, którzy zadają pytania, dociekają prawdy, działają na rzecz jawności, wiemy więcej i możemy mieć wpływ na działanie instytucji i nasze otoczenie.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Zachęcamy młodych ludzi do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze projekty poświęcone wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej. Termin składania wniosków upływa 02 lutego 2023.

Napisz do nas