twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Centrum PISOP zaprasza do składania wniosków w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 . ogłosiło nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

Jest to konkurs grantowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 lipca 2018 r

 Pajacyk - dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Pajacyk - dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2018/2019. Od 15 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2018/2019. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

III konkurs MSiT

III konkurs MSiT

Minister Sportu i Turystyki ogłosił III konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018. Termin składania ofert mija 10 lipca 2018 r.

Rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Stowarzyszenie naukowców i twórców ogłasza kolejną rekrutację utalentowanej młodzieży do programu pomocy zdolnym. Organizacja od ponad 35 lat organizuje dla młodych naukowców, muzyków i plastyków obozy naukowe, warsztaty badawcze, staże w najlepszych laboratoriach, spotkania, koncerty i wystawy. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2018.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play.

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Nabór projektów w Programie Erasmus+: „Wymiany i mobilność w sporcie”

Nabór projektów w Programie Erasmus+: „Wymiany i mobilność w sporcie”

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Napisz do nas