twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

BLISKO

BLISKO

Składać wnioski mogą biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100 tys. mieszkańców. Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki bieżące w wysokości od 100 do 140 tys. zł.

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie

Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych grantobiorców. W przypadku projektów partnerskich, nabory odbywają się dwa razy do roku: 15 marca i 15 października (jeśli termin naboru przypada w weekend, termin przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy).

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie

Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych grantobiorców. W przypadku projektów partnerskich, nabory odbywają się dwa razy do roku: 15 marca i 15 października (jeśli termin naboru przypada w weekend, termin przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy).

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Sport Wszystkich Dzieci zad II i III

Sport Wszystkich Dzieci zad II i III

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje: działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego oraz działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r.

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje: działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego oraz działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r.

Erasmus + Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Erasmus + Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania.

Napisz do nas