twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 -nabór do 31 marca 2021 r.

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w naborze - do 26 lutego 2021 r.

Inicjatywy ekologiczne Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2021

Inicjatywy ekologiczne Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2021

Konkurs jest realizowany przez Caritas Polska w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska - nabór do 22.02.2020 r.

Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Sprawdzasz czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywateli i obywatelek, szanuje wspólne pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego - zgłoś swoją inicjatywę! Konkurs przeznaczony jest dla osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje, które już działają strażniczo do składania wniosków w konkursie Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Zgłoszenia do 18 lutego godz. 14:00.

Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 lutego 2021 r.

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Dotacje na turystykę

Dotacje na turystykę

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2021 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. - Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIiOR) ogłosił konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania wniosków do 26 lutego 2021 r.

Napisz do nas