twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Dotacje na działania o charakterze proobronnym i historycznym.

Dotacje na działania o charakterze proobronnym i historycznym.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA – jest ogólnopolskim Programem mającym na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym.

Konkurs MSWiA: Ratownictwo wodne

Konkurs MSWiA: Ratownictwo wodne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku. Termin składania ofert mija 4 sierpnia 2018 r.

Konkurs MSWiA

Konkurs MSWiA

Konkurs MSWiA: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r.

Projekty z zakresu edukacji globalnej

Projekty z zakresu edukacji globalnej

Fundacja Edukacja dla Demokracji prowadzi nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Termin zakończenia naboru to 10 sierpnia 2018 r.

„Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”

„Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”. Termin składania wniosków mija 20 sierpnia 2018 r.

 „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”

„Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza trzeci otwarty konkurs pt. "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Napisz do nas