twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Football People Event Grants – małe granty na walkę z dyskryminacją

Football People Event Grants – małe granty na walkę z dyskryminacją

Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych.

Konkurs pilotażowy Music Moves Europe Preparatory action 2020

Konkurs pilotażowy Music Moves Europe Preparatory action 2020

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 13 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku do godz. 17:00.

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”

Konkurs grantowy na prowadzenie punktów «Europe Direct»

Konkurs grantowy na prowadzenie punktów «Europe Direct»

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 15 października 2020 roku do godz. 17:00.

Napisz do nas