twitter instagram YouTube

Współpraca z NGO

Zmieniaj świat - 50 lat Budimex

Zmieniaj świat - 50 lat Budimex

Z okazji 50 - lecia istnienia Firma Budimex S.A. ogłosiła konkurs grantowy.

Dotacje na zadania w obszarze rewitalizacji

Dotacje na zadania w obszarze rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujących mieszkańców, integrujących i budujących relacje międzysąsiedzkie oraz wzmacniających więzi z miejscem zamieszkania. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Wnioski można składać do 21 maja 2018 r.

Sieć FARE - granty na wydarzenia

Sieć FARE - granty na wydarzenia

Football People Event Grants to granty (do 5 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej. Termin składania wniosków: 28 maja 2018 r.

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku

Minister Sportu i Turystyki przyznaje w 2018 roku, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018 (współpraca międzynarodowa)

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018 (współpraca międzynarodowa)

Ogłasza się otwarty konkursy ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Współpraca międzynarodowa w sporcie. Międzynarodowa wymiana młodzieży. Wymiana młodych sportowców między Wielkopolską a regionem partnerskim Województwa Wielkopolskiego – Krajem Związkowym Dolną Saksonią (Niemcy)”.

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018.

Otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Tematyka konkursów nawiązuje do zapisów Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020. Jego celem jest wyłonienie ofert oraz zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) opracowania i przeprowadzenie dla mieszkańców Wielkopolski działań z zakresu promowania idei krwiodawstwa oraz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle.

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Urząd Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wnioski należy składać do 25.05.2018r.

Napisz do nas