twitter instagram YouTube

2018-03-22
Program 2017

Przed nami trzecia edycja wydarzenia przybliżającego mieszkańcom działalność lokalnych organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej. Z roku na rok skala wydarzenia rośnie a atrakcji przybywa.

Głównym celem akcji jest promocja różnych form aktywności społecznej, w tym:

  • wolontariatu,
  • działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
  • leszczyńskich instytucji,
  • placówek oświatowych,
  •  oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna,

a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Program Aktywnego Obywatelskiego Leszna, w tym liczne atrakcje dla osób odwiedzających festyn oraz inne wydarzenia będą współtworzyły wszystkie podmioty, które przyłączą się do akcji.

Co zrobić by współtworzyć z nami program wydarzeń?

  • wypełnił formularz zgłoszeniowy,
  • zgłoś swój pomysł,
  • lub przyjdź i porozmawiaj z nami – wspólnie coś wymyślimy.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas