twitter instagram YouTube

2017-09-21
Dni Otwarte

Od 17 do 24 września w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno odbywały się Dni Otwarte. Te były doskonałą okazją do prezentacji codziennej działalności organizacji pozarządowych:  fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, a także instytucji kultury, klubów działających przy spółdzielniach mieszkaniowych. Inicjatywy z myślą o mieszkańcach przygotowały także miejskie spółki, placówki oświatowe oraz firmy zaangażowane społecznie. Wszystkie z należytą starannością przygotowały się do Dni Otwartych, pokazując co mają najlepszego, czym się zajmują, jakie ciekawe rzeczy robią, jakie aktywności wykonują. Dni Otwarte służyć miały bowiem przede wszystkim lepszemu poznaniu się, pokazać, że w mieście działają podmioty o których niejednokrotnie nie wiemy, że ich działalność jest ważna i użyteczna.

Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Dni Otwartych bo podmioty w nich uczestniczące przygotowały ponad 170 różnego rodzaju aktywności. Przez kilka dni działo się naprawdę sporo. Były atrakcje przygotowane dla wszystkich grup wiekowych. W bogatej ofercie coś dla siebie znalazły zarówno dzieci jak i seniorzy. Były różnego rodzaju spotkania, pokazy, treningi sportowe, warsztaty, skorzystać można było z porad specjalistów, uczestniczyć w projekcjach filmowych czy też konkursach. Można było przyjść, porozmawiać, wypytać o szczegóły działalności, zapisać się na zajęcia czy też treningi.

Docenić należy zaangażowanie i pomysłowość organizacji pozarządowych i innych instytucji uczestniczących w Dniach Otwartych. Te pokazały, że Leszno jest miastem aktywnym, w którym mieszkają osoby pełne pasji oraz chcące działać dla innych.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas