twitter instagram YouTube

2018-02-28
2018

Raz w miesiącu wydawana jest w wersji elektronicznej broszura "Co słychać w Trzecim Sektorze", w której znajdują się wiadomości dotyczące współpracy Urzędu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz informacje o samych organizacjach pozarządowych, wydarzeniach, które organizują, projektach jakie realizują czy konferencjach dla nich przeznaczonych.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas