twitter instagram YouTube

2017-01-30
1% dla leszczyńskich NGO w 2016

Zostaw swój 1% w Lesznie!

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców. Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych) na rzecz leszczynian, ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście.

Jak dokonać odpisu?

Krok 1:

Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2015

Lp.

KRS

Nazwa organizacji

1

0000122672

AEROKLUB POLSKI, cel szczegółowy: AEROKLUB LESZCZYŃSKI

2

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

3

0000024181

FUNDACJA " DR CLOWN" O/LESZNO cel szczegółowy: LESZNO

4

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

5

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

6

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

7

0000313956

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO, cel szczegółowy: LESZNO

8

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI – MŁODYM  cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325

9

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

10

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

11

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

12

0000055622

KLUB PŁYWACKI "AKWAWIT" W LESZNIE

13

0000081477

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE

14

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

15

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

16

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

17

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

18

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

19

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

20

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

21

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE

22

0000068839

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA

23

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

24

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

25

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

26

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

27

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

28

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

29

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ „MŁODA POLONIA ASTROMAL” cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

30

0000210172

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKOWKI  z dopiskiem: MŁODZIEŻOWA SEKCJA KOSZYKÓWKI POLONIA 1912 LESZNO

31

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

32

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

33

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE

34

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

35

0000266321

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, cel szczegółowy: HUFIEC LESZNO

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie  http://www.pozytek.gov.pl/

Jeżeli Państwa organizacji nie ma na liście, a działa ona na rzecz Leszna i jego mieszkańców, prosimy zgłosić to mailowo na adres: aszymanska@leszno.pl.

Krok 2:

Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas