twitter instagram YouTube

2014-10-23
1% dla leszczyńskich NGO w 2014

Dziękujemy za 1% podatku!

Wszystkim życzliwym darczyńcom: firmom i  osobom prywatnym, którzy przekazali na rzecz Organizacji Pozarządowych działających  na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców  1% swojego podatku za  rok 2013 składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy również wszystkim, którzy udostępniali wiadomość o 1% przez cały okres rozliczeniowy, a także tym  wszystkim  którzy, niezależnie od 1% podatku,  nadal  wspierają działalność  organizacji pozarządowych finansowo, rzeczowo i organizacyjnie.

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2013 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2014 r.

 

Zostaw swój 1% w Lesznie!

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.

Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz leszczynian. Ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne... Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście.

Jak dokonać odpisu?

Krok 1:

Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.

 Lp.

KRS

Nazwa Organizacji

1

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY-WALKERA "PODAJ DALEJ"

2

0000024181

FUNDACJA "DR CLOWN" O/LESZNO cel szczegółowy: LESZNO

3

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

4

0000313956

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO, cel szczegółowy: LESZNO

5

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

6

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

7

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

8

0000270261

FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI - MŁODYM
cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325

9

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

10

0000055622

KLUB PŁYWACKI "AKWAWIT" W LESZNIE

11

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

12

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

13

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

14

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

15

0000113431

LIGA OCHRONY PRZYRODY W LESZNIE

16

0000385915

LIONS CLUB LESZNO 2000

17

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

18

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE

19

00000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO W LESZNIE

20

0000081477

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE

21

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

22

0000068839

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. JANUSZA KORCZAKA

23

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

24

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

25

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

26

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

27

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE ADADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL" cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

28

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

29

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

30

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE

31

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

32

0000266321

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA,

cel szczegółowy: Hufiec Leszno

Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/  

Jeżeli Państwa organizacji nie ma na liście, a działa ona na rzecz Leszna i jego mieszkańców, prosimy zgłosić to mailowo na adres aszymanska@leszno.pl.

 

Krok 2:

Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

Ważne informacje:

  • Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).
  • Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
  • Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
  • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
  • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas