twitter instagram YouTube

SzukajCentrum Integracji Społecznej

Al. Jana Pawła II 15a
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: 655299846

Email 1: cis.leszno@gmail.com

WWW: www.odzew-leszno.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000076552
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 6972319442
REGON: 410014223-00023

Zasięg działania: wojewódzki
Status prawny organizacji: inny
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Sylwia Chwaliszewska
Stanowisko: Kierownik
Telefon: 505896680
Email: cis.leszno@gmail.com

Działalność:

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Napisz do nas