twitter instagram YouTube

SzukajFundacja Arena i Świat

ul. Jasna 7b
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: -
Telefon komórkowy: 661 275 065

Email 1: fundacja.arena@gmail.com

WWW: www.fundacja-arena.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000596414
Data rejestracji: 2014-01-20

NIP: 6972320675
REGON: 363489095

Zasięg działania: miejski
Status prawny organizacji: fundacja
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji 20 w tym kobiet 13
Liczba wolontariuszy organizacji 17 w tym kobiet 10
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Marta Grześko-Nyczka
Stanowisko: Prezes Zarządu
Telefon: 661 275 065
Email: marta.grzesko@gmail.com

Działalność:

  • ochrona i promocja zdrowia
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Napisz do nas