twitter instagram YouTube

SzukajFundacja Arteles

ul. Grunwaldzka 37/2
64-100 Leszno

Email 1: ratraf@vp.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000714977
Data rejestracji: 2023-01-20

NIP: 6972344167
REGON: 369303996

Zasięg działania: miejski
Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Działalność:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • ochrona i promocja zdrowia
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • wypoczynek dzieci i młodzieży
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • promocja i organizowanie wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Napisz do nas