twitter instagram YouTube

SzukajFundacja BeeCareful

Kosińskiego 21/11
61-521 Poznań

Telefon stacjonarny: brak
Telefon komórkowy: 665 808 162; 603 666 907

Email 1: biuro@beecareful.com.pl

WWW: www.beecareful.com.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000553563
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 7831725347
REGON: 361290751

Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 4 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Jakub Szymczak; Ryszard Cichy
Stanowisko: Prezes Zarządu; Prezes Zarządu
Telefon: 603 666 907; 665 808 162
Email: biuro@beecareful.com.pl

Działalność:

  • ochrona i promocja zdrowia
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Inna działalność: promocja odnawialnych źródeł energi

Napisz do nas