twitter instagram YouTube

SzukajFundacja Centrum Sztuki Integracja

ul. Chopina 38
64-100 Leszno

Telefon komórkowy: 669040982

Email 1: fundacjacsi@o2.pl

WWW: www.fundacjacsi.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000379797
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 6972292602
REGON: 301687231

Zasięg działania: wojewódzki
Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Rafał Śróda
Stanowisko: Prezes
Telefon: 669040982
Email: fundacjacsi@o2.pl

Działalność:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • działalność charytatywna
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • wypoczynek dzieci i młodzieży
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Napisz do nas