twitter instagram YouTube

SzukajFundacja DELHAN Uśmiech w Barwach Tęczy

Budowlanych 5
64-100 Leszno

Telefon komórkowy: 781 025 025

Email 1: biuro@fundacjadelhan.pl

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji w tym kobiet
Liczba wolontariuszy organizacji w tym kobiet
Liczba osób zatrudnionych na etat w tym kobiet
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Działalność:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • działalność charytatywna
Napisz do nas