twitter instagram YouTube

SzukajFundacja "Ratujmy Zabytki Drewniane"

Jana Dekana 8
64-100 Leszno

Telefon komórkowy: 601 567 032

Email 1: jardi1@wp.pl

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji w tym kobiet
Liczba wolontariuszy organizacji w tym kobiet
Liczba osób zatrudnionych na etat w tym kobiet
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Działalność:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Napisz do nas