twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Konkurs FIO 2020

Konkurs FIO 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert. Wnioski można składać do 23 grudnia 2019r.

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020 . Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców, organizowanych na terenie Polski. Termin składania wniosków do 07 stycznia do 2020r.

PROGRAM „SPORT AKADEMICKI”

PROGRAM „SPORT AKADEMICKI”

Program ma na celu Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019 r

„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku

„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku"

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na przygotowania i udział zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w 2020 roku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2020 r.

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja filmowa. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.

NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE

NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

  Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +”

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +”

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV , Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne.

Kulturalne pomosty- Promocja Polski za granicą

Kulturalne pomosty- Promocja Polski za granicą

Organizatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza. Program jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

Dofinansowanie sportu akademickiego

Dofinansowanie sportu akademickiego

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). PROGRAM „SPORT AKADEMICKI” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

Napisz do nas