twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Fundusz Pomocy Pomagającym

Fundusz Pomocy Pomagającym

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Reżim Aleksandra Łukaszenki wywiera presję na Unię Europejską, cynicznie grając życiem i nadziejami na lepsze jutro ludzi przybywających z krajów trapionych biedą i konfliktami zbrojnymi. Polski rząd odpowiada na tę presję siłą, uszczelniając granicę i wywożąc do lasu osoby, którymi mimo wszystkich przeszkód udało się dostać na terytorium Polski z intencją ubiegania się o ochronę międzynarodową. W odpowiedzi na tę dramatyczną sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym. – 30 listopada

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji...

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji..."

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. – 30 listopada

”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”

”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn. ”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”, którego celem jest wsparcie realizacji zadania publicznego województwa wielkopolskiego w obszarze „Wspieranie rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych” zajmujących się pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – 20 października

Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. – 29 października

Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021

Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Otwarty konkurs ofert - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji społecznej spowodowanej epidemią

Otwarty konkurs ofert - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji społecznej spowodowanej epidemią

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii w 2021 r. - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji społecznej spowodowanej epidemią.

"Strzelnica w powiecie 2022"

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił, zwanych dalej łącznie zadaniami. – 15 grudnia

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy – 31 października 2021r.

Napisz do nas