twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności prowadzony jest w ramach projektu „Active Citizens - Aktywne Społeczności” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją British Council oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Wymiana młodzieży lokalnie

Wymiana młodzieży lokalnie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanego pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.

Po pierwsze rodzina - konkurs

Po pierwsze rodzina - konkurs

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wspierające rodziny. Ostateczny termin składania ofert upływa 4 listopada br.

Konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.

Pokonamy bariery - konkurs grantowy

Pokonamy bariery - konkurs grantowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Konkurs w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2021-2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Uniwersytety zaangażowane społecznie

Uniwersytety zaangażowane społecznie

Jak rozwijać wolontariat osób starszych? Skąd pozyskać mikrogrant na działanie na rzecz społeczności lokalnej? Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada.

Były sobie pieniądze

Były sobie pieniądze

Chcesz wprowadzić dzieci w świat finansów i rozszerzyć poziom ich wiedzy? Weź udział w VII edycji projektu „Były sobie pieniądze…”

Napisz do nas