twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Małe Miasto

Małe Miasto

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia z małych miast. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Po pierwsze rodzina

Po pierwsze rodzina

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można uzyskać na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Zgarnij grant w konkursie Pozytywnie Otwarci

Zgarnij grant w konkursie Pozytywnie Otwarci

Firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ogłosiła kolejną edycję konkursu Pozytywnie Otwarci. Ostateczny termin nadsyłania projektów upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Granty na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Granty na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ogłoszono VII edycję programu pn. PLACÓWKA

Ogłoszono VII edycję programu pn. PLACÓWKA

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił VII edycję programu „PLACÓWKA”. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 lipca 2021 r.

Konkurs grantowy

Konkurs grantowy "Zielona ławeczka"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII edycji konkursu grantowego Zielona Ławeczka. Wnioski można składać do 6 czerwca br.

Ruszył PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

Ruszył PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

Fundusz Patriotyczny

Fundusz Patriotyczny

Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I oraz Priorytet II). W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych). Priorytet II umożliwia finansowane dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych lub szkoleniowych mających na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego.

Konkurs dotyczący wykonywania zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych

Konkurs dotyczący wykonywania zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych. Oferty można składać do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godz. 16:15.

Napisz do nas