twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty!

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

Przeciwdziałanie Narkomanii - granty

Przeciwdziałanie Narkomanii - granty

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs wniosków na realizację w 2019 r. i w 2020 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku.

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – ogłoszono nowy program

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – ogłoszono nowy program

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Zabytkomania

Zabytkomania

ZABYTKOMANIA to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Wnioski można składać od 29 lipca do 14 sierpnia do godziny 15:30.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”. Nabór wniosków będzie prowadzony do 4 października.

Program TechSoup

Program TechSoup

Fundacja Techsoup zaprasza do składania wniosków na wsparcie w ramach programu TechSoup.

Napisz do nas