twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Dotacje na turystykę

Dotacje na turystykę

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2021 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. - Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIiOR) ogłosił konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania wniosków do 26 lutego 2021 r.

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

Stypendia Akademeia High School dla uczniów - otwarty nabór

Stypendia Akademeia High School dla uczniów - otwarty nabór

Rozbudowany system stypendialny dla uczniów z uboższych rodzin.

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” Edycja 2021”

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” Edycja 2021”

Celem Konkursu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Konkurs dotacyjny „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Konkurs dotacyjny „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Celem Konkursu jest zlecenie realizacji zadań publicznych na rzecz Polonii i Polaków za Granicą

Konkurs na Minigranty

Konkurs na Minigranty

Celem Konkursu jest wsparcie grup i organizacji wpisujących się w priorytety Funduszu

Napisz do nas