twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Wsparcia Fundacji LOTTO

Wsparcia Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs MON w temacie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs MON w temacie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2019 roku.

Dotacje - wspieranie działań archiwalnych

Dotacje - wspieranie działań archiwalnych

Do 28 marca br. można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, mającym na celu ochronę bezcennych materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

MKiDN ogłosiło II nabór wniosków w Programie Ochrona Zabytków

MKiDN ogłosiło II nabór wniosków w Programie Ochrona Zabytków

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty” na lata 2018-2022 realizowanego w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27 marca 2019 roku.

Narodowe Centrum Kultury – nabory wniosków

Narodowe Centrum Kultury – nabory wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów Kultura – Interwencje 2019 oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019, a także Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Programy skierowane są m.in. do organizacji pozarządowych.

Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych,  boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 8 marca 2019r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki.

Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

W dniu 8 marca 2019r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Napisz do nas