twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Sport Wszystkich Dzieci zad II i III

Sport Wszystkich Dzieci zad II i III

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje: działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego oraz działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r.

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje: działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego oraz działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r.

Erasmus + Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Erasmus + Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania.

Fundusz Feministyczny

Fundusz Feministyczny

Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych przez grupy nieformalne/kolektywy lub organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie wszystkie cztery poniższe warunki: 1. Prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych. 2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez osoby nie cis męskie*). 3. Czują się związane z ruchem feministycznym. 4. Odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

Zdrowo jem, więcej wiem - etap wiosenny

Zdrowo jem, więcej wiem - etap wiosenny

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny. Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody. – 2 lutego 2022 r.

Program MSiT: Sport Wszystkich Dzieci

Program MSiT: Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport Wszystkich Dzieci. Budżet na tegoroczną edycję programu jest rekordowy i wynosi blisko 67 mln zł. To więcej o ponad 8 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. Najbliższy termin składania wniosków upływa 31.01.2022 r.

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Zadanie obejmuje prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie rehabilitacji fizyczno – społecznej, w tym uwzględniającą edukację uczestników w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, możliwych do wykonania w warunkach domowych. Oferty należy składać do 9 lutego 2022 r. do 23:55.

Napisz do nas