twitter instagram YouTube

Przyjęcia Słuchaczy do UTW

Przyjęcia Słuchaczy do UTW

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie informuje, że w dniach 4 i 18 września 2018 r. odbędzie się nabór nowych członków. Seniorów w wieku 55 lat i więcej, zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach oferowanych przez UTW, zapraszamy do Biura UTW Leszno, ul. Łaziebna 14, o godz.11:00.

Organizacja pozarządowa: tak

Nazwa: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego w Lesznie

Strona www: www.utw.leszno@interia.pl

Imię i nazwisko: Maria Zielony

Napisz do nas