twitter instagram YouTube

2019-01-30
Warsztaty "Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek"

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Słowiańska 59 b
Data rozpoczęcia: 2019-02-19 16:00
Data zakończenia: 2019-04-23 18:30
Organizator: Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny TKOPD w Lesznie

Zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych pod nazwą
„Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek”

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Tematy zajęć obejmują naukę:
• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć własnych i dziecka,
• aktywnego, wspierającego słuchania,
• motywowania dziecka do współdziałania,
• wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu, przedszkolu i w szkole
• wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań – 1 raz w tygodniu; spotkanie trwa 2.5 godz.

Termin pierwszego spotkania: 19 luty 2019r. (wtorek), godz. 16.00 – 18.30;
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b;
Osoba prowadząca: Wiesława Anglart; pedagog
Zgłoszenia: osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się osobiście w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub kontakt telefoniczny pod nr (65) 529 98 65/66 z osobą prowadzącą warsztaty p. Wiesławą Anglart.
Warsztaty współfinansowane przez Miasto Leszno

Serdecznie zapraszamy!


Napisz do nas