twitter instagram YouTube

2021-02-22
Akcja-Reakcja

Akcja-Reakcja

Klub Wolontariusza "Akcja - Reakcja" - inicjatywna grupa wolontariuszy, która została powołana do życia w ramach realizacji wcześniejszych edycji projektu Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu.

Leszczyńskie Centrum Wolontariatu to projekt, który zakłada przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez promocję idei wolontariatu i propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców Miasta Leszna. Zadanie zakłada zbudowanie sieci współpracy między różnymi sektorami oraz wypracowanie długofalowego programu szkoleniowo-promującego wolontariat. Wnioskodawca zakłada przeprowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i wydarzeń informacyjnych skierowanych do mieszkańców Leszna, a w szczególności młodzieży, osób dorosłych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto wnioskodawca oferować będzie konsultacje na temat wolontariatu i zaktualizuje Bazę Wolontariatu dla mieszkańców Leszna. Klub ma na celu stworzenie młodzieży przestrzeni do integracji lokalnej, wymiany doświadczeń, tworzenia warsztatów i wydarzeń w przestrzeni lokalnej.

W tym wolontariusze zostaną podzieleni na 3 grupy:
- wolontariuszy akcyjnych, którzy włączają się w działania przy konkretnych akcjach,
- wolontariuszy, którzy regularnie działają na rzecz Fundacji CAT,
- młodzieżowych liderów, którzy będą zaangażowani w tworzenie strategii i planowanie działań Fundacji CAT.

Grupa będzie się spotykać 2 razy w miesiącu, biorąc udział w szkoleniach oraz przygotowując akcje będące odpowiedzią na potrzeby młodzieży i/lub mieszkańców Leszna. Ponadto młodzi wolontariusze będą aktywnie zaangażowani w działania i promocję wolontariatu, w tym Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu, podczas Dnia Europy i Targów Organizacji Pozarządowych, Festiwalu Młodzieżowego, Aktywnego Obywatelskiego Leszna oraz Gali Wolontariatu (jeśli się odbędą w tym roku).

W lutym spotkanie odbędzie się 25 lutego 2021r. godz. 17:00-18:30, Fundacja CAT, ul. Boczna 6

Spotkania prowadzi Karolina Kosowska (Karo) wraz z zagranicznymi wolontariuszkami EKS: Candela z Hiszpanii i Nejira z Bośni i Hercegowiny.Ze względu na stan epidemii wirusa COVID-19 na spotkaniu obowiązuje ograniczona ilość miejsc (max. 10 osób). 
W razie pytań proszę o kontakt z organizatorem: karolina@fundacja-cat.pl.

Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas