twitter instagram YouTube

2020-02-19
Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

Dzisiaj, po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. We wprowadzającej święto ustawie jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego, czyli dzień urodzin Mikołaja Kopernika.

Święto ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców, stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło aktualne dane dotyczące liczby naukowców w Polsce (2018 rok). Wynika z nich, że w Polsce pracuje 81,5 tys. badaczy. W 2016 roku było ich nieznacznie więcej, bo 88 tys.

Naukowcy zatrudnieni są na 132 uczelniach publicznych, 248 uczelniach niepublicznych, w 115 instytutach badawczych, 77 jednostkach naukowych PAN, 16 uczelniach kościelnych, 3 instytutach międzynarodowych i 54 innych jednostkach.

Najwięcej - 62 tys. badaczy - zatrudnionych jest na uczelniach publicznych. W instytutach badawczych pracuje 7,6 tys. takich osób. W jednostkach naukowych PAN jest to 5,4 tys. badaczy, a na uczelniach niepublicznych - 3,9 tys. Uczelnie kościelne zatrudniają 1,3 tys. badaczy.

W uzasadnieniu ustawy napisano:

"Dzień Nauki Polskiej będzie najwyższym wyrazem szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych. Stanowić będzie inspirację do pójścia w ich ślady. Wzmocni społeczny prestiż i zainteresowanie nauką"

oraz:

"Przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas nuiszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Trudno też przecenić dydaktyczną i formacyjną misję szkół wyższych - począwszy od ufundowanej w 1364r. Akademii Krakowskiej".

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas