twitter instagram YouTube

2019-08-13
Dzisiaj wolontariusz, jutro przedsiębiorca społeczny

Dzisiaj wolontariusz, jutro przedsiębiorca społeczny

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu szuka uczestników wymiany młodzieży w Brennej w Polsce.

Będzie ona realizowana w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

30 osób z Polski i Ukrainy w wieku 18-30 lat będzie miało okazje wspólnie w Brennej wymienić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wolontariatu jak i wiedzy o przedsiębiorczości społecznej. Wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywnego obywatelstwa i demokracji, stawiającym na europejskie  wartości, takie jak solidarność i niedyskryminacja. Działania wolontariackie zwiększają˛ aktywność obywatelska˛i mogą˛ przyczynić się do wzmocnienia poczucia przynależności i zaangażowania obywateli w ich społeczeństwo na wszystkich poziomach - lokalnym, regionalnym i europejskim.
Infopack

Formularz zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Aliną Prochasek - alinaprochasek90@gmail.com

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas