twitter instagram YouTube

2020-10-20
Europejski Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora

20 października przypada Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji życzymy wszystkim Seniorom zdrowia, pogody ducha oraz dalszej tak wielkiej werwy do codziennego życia.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia.

Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań.

Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

W Lesznie Seniorzy mogą podejmować mnóstwo aktywności oraz spędzać bardzo ciekawie swój czas. Śmiało można przyznać, iż nasze miasto jest przyjazne Seniorom i z roku na rok podejmowane jest coraz wiecej inicjatyw, które na celu mają poprawienie jakości życia najstarszej grupy mieszkańców.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas