twitter instagram YouTube

2022-06-20
Finał Leszczyńskiej Ligi Debat Oksfordzkich

Finał Leszczyńskiej Ligi Debat Oksfordzkich

Trwa finał Leszczyńskiej Ligi Debat Oksfordzkich w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie!

Debata oksfordzka to szczególny typ dyskusji. Odbywa się pomiędzy dwiema drużynami - propozycji i opozycji nad postawionymi tezami. Propozycja ma za zadanie obronę postawionej tezy, natomiast opozycja stara się ją obalić. W debatach oksfordzkich każda drużyna jest w czteroosbowym składzie. Co prawda do tematów dyskusji można i należy się przygotować, jednak żadna z drużyn nie wie, jaką rolę w dyskusji będzie pełnić. To, kto będzie bronić, a kto obalać tezę, losowane jest na początku wydarzenia. Dyskusja prowadzona jest w sposób naprzemienny: najpierw głos zabiera mówca propozycji, następnie mówca opozycji i tak do końca. Każda osoba w drużynie pełni konkretną funkcję:

  • Pierwszy mówca – przede wszystkim definiuje tezy debaty – wyjaśnia, w jaki sposób drużyna rozumie temat. Również, jeśli starczy mu czasu, może też podać pierwsze argumenty.
  • Drugi mówca – podaje argumenty za tezą (Propozycja) lub przeciw tezie (Opozycja). Argumenty muszą być oczywiście uzasadnione, nie można tylko ich wyliczyć.
  • Trzeci mówca – zbija argumenty strony przeciwnej.
  • Czwarty mówca – przede wszystkim podsumowuje argumentację swojej drużyny.

Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie kilka minut. Strony mogą zadawać sobie pytania lub udzielać informacji. O tym, ile pytań i informacji musi przyjąć drużyna, decyduje regulamin debaty, natomiast głosu osobom, które chcą zapytać lub coś dodać, zwykle udziela Marszałek, który odpowiada również za prawidłowy przebieg debaty. Za samowolne zabranie głosu drużynie mogą zostać odjęte punkty. W dyskusjach oksfordzkich przyznawane są punkty przez grono Ekspertów, znajdujących się również na sali. Ocenie podlegają m.in.: merytoryka, retoryka, mowa ciała, kultura języka, wywiązywanie się ze swojej roli, a także sposób zachowania.

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna, wraz z Miastem Leszno oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich rozpoczęła w obecnym roku szkolnym projekt "Leszczyńska Liga Debat Oksfordzkich". Projekt dawał możliwość młodzieży z leszczyńskich szkół wzięcia udziału w debatach oraz poszerzenia swoich kompetencji w zakresie retoryki, a także umiejętności konstruowania wypowiedzi. Rozgrywki składały się z kilku rund rozłożonych w czasie, kiedy to drużyny poszczególnych szkół mogły zbierać punkty. Zwieńczeniem obecnej edycji jest uroczysty finał, który odbywa się dziś w Miejskim Ośrodku Kultury. W dzisiejszej potyczce mierzą się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr I oraz Liceum Ogólnokształcącego nr II. Mówcy zmierzą się z dwiema postawionymi tezami. 

Mamy nadzieję, że ten wartościowy projekt będzie realizowany również w kolejnych latach. Gratulujemy świetnej inicjatywy!

źródło: www.portal.librus.plwww.mrml.leszno.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas