twitter instagram YouTube

2020-05-19
Granty na działania społeczne

Granty na działania społeczne

Przypominamy, że trwa konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna. Wnioski mogą składać leszczyńskie organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, które działają i planują działać na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę jednak obecną sytuację, działania podejmowane w ramach konkursu Inicjatywa dla Leszna, w głównej mierze powinny odnosić się do przeciwdziałania różnym negatywnym skutkom epidemii i wsparcia społeczności lokalnych w tym trudnym okresie.

Działania w ramach Waszych projektów mogą stać się bardzo ważnym narzędziem w walce związanej ze zniwelowaniem skutków epidemii, pomogą wzmocnić relacje międzyludzkie, pomogą w trudnej sytuacji poszczególnym osobom i grupom.

Przygotowaliśmy katalog propozycji działań do uwzględnienia w projektach:

•    pomoc sąsiedzka: np. dla osób starszych, potrzebujących, schorowanych, dzieci w trudnej sytuacji
•    grupy samopomocowe on-line
•    wolontariat w zakresie wsparcia seniorów np. w obsłudze telefonu i narzędzi on-line,
•    telefon zaufania dla rodzin, młodzieży, dzieci
•    pomoc w lekcjach dla dzieci/edukacja zdalna/nauka/instalacja programów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
•    warsztaty terapeutyczne w małych grupach lub przy wykorzystaniu narzędzi on - line
•    warsztaty tematyczne on-line
•    wideo konferencje
•    koncerty balkonowe integrujące społeczność sąsiedzką
•    zajęcia fizyczne – prowadzenie zajęć sam na sam lub w małej grupie przy wykorzystaniu narzędzi on - line.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 21.05.2020 roku.


Oferty należy składać TYLKO w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pisop.org.pl

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000 zł.

Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie operatora projektu Stowarzyszenia Centrum PISOP w zakładce: https://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji-inicjatywa-dla-leszna-2020/do-pobrania

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas