twitter instagram YouTube

2020-01-08
Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023

Urząd Miasta Leszna informuje, iż zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 roku, Rada Miejska Leszna winna dokonać uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020-2023.

W wyborach uzupełniających dokonany zostanie wybór 4 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie, do  rozpoznawania spraw cywilnych
I instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie – 5 ławników do orzekania w sprawach prawa pracy.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady znajdującym się w Urzędzie Miasta ul. Kazimierza Karasia 15, w godzinach pracy urzędu.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej: 

www.bip.leszno.pl/artykul/194/6446/wybory-uzupelniajace-lawnikow-na-kadencje-2020-2023

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej Leszna  tel. 65 529 81 15

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas