twitter instagram YouTube

2020-03-25
Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej w 2020 roku.

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej w 2020 roku.

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2020 r. sprawozdania sporządza się i podpisuje elektronicznie.

Sprawozdania organizacji pozarządowej – najważniejsze informacje

1. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do Ustawy o Rachunkowości.

2. Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.

3. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:

  • Sporządzenie i podpisywanie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 31 marca 2020 r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2019 rok – do 30 czerwca 2020 r.
  • Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2019 – do 10 lipca 2020 r.

Sprawozdanie krok po kroku:

Krok 1sporządź sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe przygotowuje osoba, która została do tego usposobiona. Sprawozdanie sporządza się na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości. Gotowe sprawozdanie to najczęściej plik Excel sporządzony samodzielnie lub wygenerowany przez program księgowy.

W 2020 roku sprawozdanie finansowe musi być zrobione w tzw. strukturze logicznej. Do stworzenia pliku w strukturze logicznej można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów -  https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Krok 2profil zaufany (ePUAP)

Podpis zaufany (zwany też często profilem) jest formą internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby fizycznej. Poprzez profil zaufany osoba fizyczna ma możliwość podpisywania składanych dokumentów przez internet.

Sprawozdanie finansowe podpisywane jest przez osobę, która je sporządza oraz przez wszystkich członków zarządu. W związku z tym wszystkie te osoby muszą założyć profil zaufany.

Krok 3podpisz sprawozdanie

  • wejdź na stronę www.e-sprawozdania.mf.gov.pl;
  • kliknij „podpisz sprawozdanie”;
  • dodaj dokument, który został wygenerowany z aplikacji i zapisany przez Ciebie na twoim komputerze;
  • kliknij „podpisz”;
  • po autoryzacji otrzymasz informację, że dokument został poprawnie podpisany, kliknij „pobierz”, żeby pobrać podpisany przez Ciebie plik. Zapisz go u siebie na komputerze, możesz dodać do nazwy swoje inicjały, będzie wiadomo, że to ten podpisany przez Ciebie.

Krok 4 – zatwierdź sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania dla organizacji, których rok obrotowy jest taki jak kalendarzowy, mija 30 czerwca.

Kto zatwierdza sprawozdanie?

W przypadku stowarzyszenia, klubu sportowego to najczęściej walne zebranie członków. W przypadku fundacji rada fundacji albo zarząd.

Organ zatwierdzający przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu.

Podpisaną uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania trzeba albo zeskanować, albo zrobić zdjęcie i zapisać w folderze, gdzie jest przechowywane elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe.

Krok 5 – wyślij sprawozdanie i uchwałę do szefa KAS

Podpisane sprawozdanie oraz skan uchwały o zatwierdzeniu należy przesłać do Urzędu Skarbowego w czasie 10 dni od daty zatwierdzenia.

Za przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest zarząd.

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas